Thông báo mời nộp hồ sơ đăng ký đề tài Nghiên cứu ứng dụng năm 2022

Thông báo mời nộp hồ sơ đăng ký đề tài Nghiên cứu ứng dụng năm 2022

 •   18/08/2022 23:08:00
 •   Đã xem: 100
 •   Phản hồi: 0
Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia thông báo tiếp nhận hồ sơ đăng ký đề tài Nghiên cứu ứng dụng năm 2022
Bộ Khoa học và Công nghệ tiếp nhận bản thảo bộ Quốc sử Việt Nam

Bộ Khoa học và Công nghệ tiếp nhận bản thảo bộ Quốc sử Việt Nam

 •   11/11/2020 14:11:00
 •   Đã xem: 50
 •   Phản hồi: 0
Ngày 12/11, Bộ KH&CN đã tổ chức tiếp nhận bản thảo bộ Lịch sử Việt Nam. Đây là kết quả của đề án khoa học xã hội cấp quốc gia “Nghiên cứu, biên soạn bộ Lịch sử Việt Nam" có tầm quan trọng đặc biệt.
Khoa học - công nghệ phục vụ phát triển bền vững vùng Tây Bắc

Khoa học - công nghệ phục vụ phát triển bền vững vùng Tây Bắc

 •   22/07/2020 23:07:00
 •   Đã xem: 56
 •   Phản hồi: 0
Tây Bắc là địa bàn rộng, nhiều tiềm năng nhưng cũng gặp phải không ít khó khăn trong phát triển kinh tế - xã hội do là vùng núi, đông đồng bào dân tộc thiểu số. Vì vậy, chương trình "Khoa học và công nghệ phục vụ phát triển bền vững vùng Tây Bắc" do Ðại học Quốc gia Hà Nội (ÐHQGHN) chủ trì với 58 đề tài nghiên cứu đã góp phần cung cấp luận cứ khoa học và thực tiễn tạo động lực phát triển bền vững của vùng Tây Bắc.
[Infographic] Một số kết quả nổi bật của Chương trình Tây Bắc

[Infographic] Một số kết quả nổi bật của Chương trình Tây Bắc

 •   22/07/2020 23:07:00
 •   Đã xem: 57
 •   Phản hồi: 0
Qua 7 năm triển khai, Chương trình KH&CN trọng điểm cấp Nhà nước “khoa học và Công nghệ phục vụ phát triển bền vững vùng Tây Bắc” (gọi tắt là Chương trình Tây Bắc) đã đạt được những kết quả đáng khích lệ bởi rất nhiều đề tài với cơ sở khoa học và phương pháp luận vững chắc đã đưa ra những định hướng và giải pháp hiệu quả phù hợp với điều kiện đặc thù của vùng Tây Bắc.
Triển lãm sản phẩm Khoa học và Công nghệ của ĐHQGHN

Triển lãm sản phẩm Khoa học và Công nghệ của ĐHQGHN

 •   20/07/2020 23:07:00
 •   Đã xem: 50
 •   Phản hồi: 0
Nghiệm thu Đề tài cấp Cơ sở: Đánh giá tổng hợp tài nguyên tự nhiên phục vụ phát triển du lịch bền vững Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh, tỉnh Gia Lai

Nghiệm thu Đề tài cấp Cơ sở: Đánh giá tổng hợp tài nguyên tự nhiên phục vụ phát triển du lịch bền vững Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh, tỉnh Gia Lai

 •   22/12/2019 21:12:00
 •   Đã xem: 50
 •   Phản hồi: 0
Viện Việt Nam học và Khoa học Phát triển đã tổ chức buổi nghiệm thu Đề tài cấp Cơ sở: Đánh giá tổng hợp tài nguyên tự nhiên phục vụ phát triển du lịch bền vững Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh, tỉnh Gia Lai; Mã số VNH.18.04 do Ths Giang Văn Trọng, Trưởng phòng Nghiên cứu Khoa học phát triển làm chủ nhiệm.
Chương trình Tây Bắc tại tỉnh Hòa Bình: một mô hình thành công của sự phối hợp hiệu quả

Chương trình Tây Bắc tại tỉnh Hòa Bình: một mô hình thành công của sự phối hợp hiệu quả

 •   23/09/2019 01:09:00
 •   Đã xem: 47
 •   Phản hồi: 0
Đề tài “Nghiên cứu giải pháp khoa học và công nghệ, xây dựng mô hình phục vụ bảo tồn và phát huy các giá trị di sản cho phát triển bền vững du lịch vùng lòng hồ Hòa Bình” do Viện chủ trì có chuyến làm việc và hợp tác tại tỉnh Hòa Bình
Nghiệm thu đề tài cấp cơ sở: Đào tạo Tiến sĩ Việt Nam học tại Viện Việt Nam học và Khoa học Phát triển, Đại học Quốc gia Hà Nội từ năm 2012 đến nay: thực trạng và giải pháp

Nghiệm thu đề tài cấp cơ sở: Đào tạo Tiến sĩ Việt Nam học tại Viện Việt Nam học và Khoa học Phát triển, Đại học Quốc gia Hà Nội từ năm 2012 đến nay: thực trạng và giải pháp

 •   10/07/2019 01:07:00
 •   Đã xem: 38
 •   Phản hồi: 0
Ngày 19 tháng 4 năm 2019, Viện trưởng Viện VNH&KHPT đã ký Quyết định số 112/QĐ về việc thành lập hội đồng đánh giá nghiệm thu đề tài cấp cơ sở Đào tạo Tiến sĩ Việt Nam học tại Viện Việt Nam học và Khoa học Phát triển, Đại học Quốc gia Hà Nội từ năm 2012 đến nay: thực trạng và giải pháp; mã số VNH.18.02 do Ths Phạm Thương Thương, Phó Trưởng Phòng KHCN&ĐT làm chủ nhiệm.
1987a dscf2704 (1)

Nghiệm thu cấp cơ sở đề tài KX.03.07/11-15

 •   28/11/2015 00:11:00
 •   Đã xem: 50
 •   Phản hồi: 0
Thực hiện Quyết định số 249 ngày 28/10/2015 của Viện trưởng Viện Việt Nam học và Khoa học phát triển ký về việc thành lập Hội đồng khoa học và công nghệ đánh giá nghiệm thu cấp cơ sở đề tài “Phát huy nguồn nhân lực nữ trí thức trong sự nghiệp Công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế; Mã số: KX.03.07/11-15, thuộc chương trình KH&CN trọng điểm cấp Nhà nước “Nghiên cứu khoa học phát triển văn hóa, con người và nguồn nhân lực”, Mã số KX.03/11-15 do PGS.TS Nguyễn Thị Việt Thanh làm Chủ nhiệm, Viện Việt Nam học và Khoa học phát triển (ĐHQGHN) là cơ quan chủ trì.

Nghiệm thu đề tài Địa danh hành chính Thăng Long – Hà Nội (từ thế kỷ XIX đến nay)

 •   23/08/2015 21:08:00
 •   Đã xem: 51
 •   Phản hồi: 0
Ngày 21/8/2015, tại Nhà xuất bản Hà Nội đã tiến hành nghiệm thu đề tài Địa danh hành chính Thăng Long – Hà Nội (từ thế kỷ XIX đến nay) do PGS.TS Nguyễn Thị Việt Thanh chủ trì - chủ biên. Hội đồng Nghiệm thu do GS.TS.NGND Nguyễn Quang Ngọc, Giám đốc Trung tâm Hà Nội học và Phát triển Thủ đô làm Chủ tịch.

Báo cáo tổng kết đề tài QGTĐ.12.02 “Nghiên cứu tổng hợp điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội và giá trị lịch sử - văn hóa phục vụ phát triển bền vững huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang”

 •   24/04/2015 18:04:00
 •   Đã xem: 115
 •   Phản hồi: 0
Đề tài QGTĐ.12.02 do GS.TS Trương Quang Hải và PGS.TS Võ Văn Sen đồng chủ nhiệm, là đề tài phối hợp giữa Đại học Quốc gia Hà Nội và Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh được thực hiện từ năm 2012 đến 2014. Chiều ngày 31/12/2014 đã tiến hành buổi tổng kết nghiệm thu đề tài.
Thông báo quy định trình bày báo cáo tổng kết đề tài cấp cơ sở

Thông báo quy định trình bày báo cáo tổng kết đề tài cấp cơ sở

 •   19/06/2014 23:06:00
 •   Đã xem: 74
 •   Phản hồi: 0
Phòng Quản lý Khoa học và Đào tạo (phòng QLKH&ĐT) trân trọng thông báo về việc trình bày báo cáo tổng kết đề tài cấp cơ sở dựa theo quyết định của Đại học Quốc gia Hà Nội về việc quy định điều chỉnh đánh giá nghiệm thu đề tài, dự án nghiên cứu số 4096/QĐ-ĐHQGHN ngày 12 tháng 11 năm 2013

Nghiệm thu đề tài Khoa học: Khu vực học trên thế giới và Việt Nam: Lý luận và thực tiễn 

 •   13/01/2013 15:01:00
 •   Đã xem: 41
 •   Phản hồi: 0
Ngày 11/01/2013 tại Viện Việt Nam học và Khoa học phát triển, ĐHQGHN đã tổ chức buổi nghiệm thu kết quả nghiên cứu của đề tài “Khu vực học trên thế giới và Việt Nam: Lý luận và thực tiễn”, Mã số: QGTĐ.09.05 do GS.TS Trương Quang Hải chủ nhiệm theo Quyết định thành lập Hội đồng 4626/QĐ-KHCN ngày 28 tháng 12 năm 2012

NGHIỆM THU ĐỀ TÀI XÂY DỰNG VÀ TRIỂN KHAI MÔ HÌNH QUẢN LÝ VÀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG DỰA TRÊN VĂN HÓA CỘNG ĐỒNG Ở MỘT SỐ LÀNG NGHỀ VEN SÔNG CÀ LỒ

 •   12/12/2012 23:12:00
 •   Đã xem: 54
 •   Phản hồi: 0
Ngày 13/12/2012, tại phòng 202, nhà A, Viện Việt Nam học và Khoa học phát triển, ĐHQGHN đã tổ chức nghiệm thu nhiệm vụ quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường, mã số QMT.10.02 “Xây dựng và triển khai mô hình quản lý và bảo vệ môi trường dựa trên văn hoá cộng đồng ở một số làng nghề ven sông Cà Lồ do TS Phạm Văn Lợi, Viện VNH & KHPT và PGS.TS Phạm Hồng Tung, ĐHQGHN đồng chủ trì. Theo quyết định số 3761/QĐ-KHCN ngày 07/11/2012, hội đồng gồm 5 thành viên:

Chương trình nghiên cứu Thái học – một đóng góp quan trọng trong nghiên cứu cộng đồng dân tộc khu vực Tây Bắc

 •   25/09/2012 14:10:00
 •   Đã xem: 53
 •   Phản hồi: 0
Cộng đồng các tộc người ngữ hệ Thái - Kađai chiếm một số lượng lớn trong dân cư các dân tộc thiểu số Việt Nam, phân bố chủ yếu ở các tỉnh khu vực Tây Bắc và hai vùng tây Thanh Hóa và tây Nghệ An. Nghiên cứu những đặc điểm về quá trình tộc người, mối liên hệ văn hóa tộc người, không gian văn hóa và các mối quan hệ của cộng đồng trong khu vực Tây Bắc Việt Nam từ hơn 20 năm nay đã và đang là nhiệm vụ của Chương trình Thái học thuộc Viện Việt Nam học và Khoa học phát triển (Viện VNH&KHPT), ĐHQGHN.

Nghiệm thu cơ sở đề tài: Khu vực học trên thế giới và Việt Nam – Lý luận và thực tiễn

 •   19/09/2012 14:09:00
 •   Đã xem: 49
 •   Phản hồi: 0
Ngày 17/8/2012 tại Viện Việt Nam học và Khoa học phát triển, ĐHQGHN đã diễn ra phiên họp hội đồng cấp cơ sở đánh giá đề tài Khu vực học trên thế giới và Việt Nam – Lý luận và thực tiễn, Mã số QGTĐ.09.15 do GS.TS Trương Quang Hải làm chủ nhiệm, Viện Việt Nam học và Khoa học phát triển là cơ quan chủ trì.
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây