Facebook Chat Widget by CAIT

Quyết định về việc Ban hành Quy định về mở ngành và điều chỉnh chương trình đào tạo tại Đại học Quốc gia Hà Nội

09:01 11/01/2023

Đại học Quốc gia Hà Nội ban hành Quyết định số 4555/QĐ-ĐHQGHN ngày 22/12/2022 về việc Ban hành Quy định về mở ngành và điều chỉnh chương trình đào tạo tại Đại học Quốc gia Hà Nội.

Chi tiết Quyết định xin mời xem tại đây.

Phòng Khoa học công nghệ và Đào tạo