Ivides » Trang chủ
 

TIN ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

 
 
Đăng ký đề xuất nhiệm vụ năm 2015 của Chương trình Tây Bắc

Đăng ký đề xuất nhiệm vụ năm 2015 của Chương trình Tây Bắc

Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) trân trọng gửi tới Quý cơ quan thông báo đề xuất nhiệm vụ tham gia thực hiện Chương trình Khoa học và Công nghệ trọng điểm cấp Nhà nước giai đoạn 2013-2018 "Khoa học và công nghệ phục vụ phát triển bền vững vùng Tây Bắc" năm 2015

CHI TIẾT...
   
 

Tin Việt Nam học

 
 
Giới thiệu Chương trình Tây Bắc

Giới thiệu Chương trình Tây Bắc

Đây là chương trình KH&CN có tính liên ngành, liên lĩnh vực, tính hướng đích và ứng dụng cao, nhằm cung cấp luận cứ khoa học và thực tiễn cho việc giải quyết những vấn đề cơ bản và nóng bỏng nhất đang đặt ra trong thực tiễn, nhằm giải phóng các tiềm năng, tháo gỡ khó khăn, phát huy cao độ các nguồn lực, tạo nên xung lực mạnh mẽ trong quá trình phát triển bền vững của vùng Tây Bắc

CHI TIẾT...
   
 

HỢP TÁC QUỐC TẾ

 
 

GIÁO SƯ THOMAS ENGELBERT NÓI CHUYỆN VỀ CHỦ ĐỀ “CỘNG ĐỒNG NGƯỜI HOA Ở MIỀN NAM VIỆT NAM”

Giáo sư Thomas Engelbert trưởng ban Việt Nam học của Đại học Tổng hợp Hamburg, CHLB Đức nói chuyện với cán bộ, nghiên cứu sinh và học viên cao học Viện Việt Nam học và Khoa học phát triển về chủ đề “Cộng đồng người Hoa ở miền Nam Việt Nam”

CHI TIẾT...
   
 
  Tin Đại học Quốc gia Hà Nội
 
  Tin hoạt động của Viện
 
  Tin Việt Nam học
 
  Hội thảo khoa học
 
  Lịch học, thời khóa biểu
 
  Chương trình hợp tác, nghiên cứu
 
  Đề tài, đề án
 
  Hoạt động đoàn thể
 
  Sách, giáo trình
 
  Tài liệu download
 
  Liên hệ
 
  Hỗ trợ trực tuyến  

Phòng Hành chính - Tổ chức - Đối ngoại

04.355.89.073

Phòng Quản lý Khoa học và Đào tạo

04.355.77.203

  Văn bản