Ivides » Trang chủ
 

HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC

 
 
Hội thảo Khoa học Nhân vật Lịch sử và Nguồn lực phát triển huyện Đông Anh

Hội thảo Khoa học Nhân vật Lịch sử và Nguồn lực phát triển huyện Đông Anh

Ngày 26 tháng 8 năm 2014, tại Huyện ủy huyện Đông Anh, Viện Việt Nam học và Khoa học phát triển đã phối hợp với Huyện ủy, HĐND, UBND huyện Đông Anh tổ chức hội thảo khoa học về “Nhân vật lịch sử và nguồn lực phát triển huyện Đông Anh”. Đây là Hội thảo nằm trong khuôn khổ đề tài Địa chí Đông Anh do GS Nguyễn Quang Ngọc làm chủ nhiệm, Viện Việt Nam học và Khoa học phát triển là cơ quan chủ trì. Thời gian triển khai đề tài là từ năm 2012 đến 2015.

CHI TIẾT...
   
 
  Tin Đại học Quốc gia Hà Nội
 
  Tin hoạt động của Viện
 
  Tin Việt Nam học
 
  Hội thảo khoa học
 
  Lịch học, thời khóa biểu
 
  Chương trình hợp tác, nghiên cứu
 
  Đề tài, đề án
 
  Hoạt động đoàn thể
 
  Sách, giáo trình
 
  Tài liệu download
 
  Liên hệ
 
  Hỗ trợ trực tuyến  

Phòng Hành chính - Tổ chức - Đối ngoại

04.355.89.073

Phòng Quản lý Khoa học và Đào tạo

04.355.77.203

  Văn bản