Facebook Chat Widget by CAIT

Thông báo lịch bảo vệ LATS cấp ĐHQG của NCS. Đỗ Danh Huấn

Viện Việt Nam học và Khoa học phát triển - ĐHQGHN tổ chức buổi bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Đại học Quốc gia cho NCS. Đỗ Danh Huấn
02:08 17/08/2022

 Viện Việt Nam học và Khoa học phát triển - Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Đại học Quốc gia cho NCS Đỗ Danh Huấn về đề tài:

Biến đổi nông thôn ven đô Hà Nội trong thời kỳ đổi mới: Trường hợp xã Hữu Bằng, huyện Thạch Thất”

Thuộc chuyên ngành: Việt Nam học

Mã số:  62220113

Thời gian:  08 giờ 30 phút, thứ Ba, ngày 06 tháng 09 năm 2022

Địa điểm: Phòng 307, Nhà E, 336 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội

Kính mời quý vị quan tâm tới dự.