Facebook Chat Widget by CAIT

Mẫu hồ sơ dành cho thí sinh là người Việt Nam đăng kí thi tiến sĩ chuyên ngành Việt Nam học

10:05 20/05/2021

Mẫu hồ sơ dành cho thí sinh là người Việt Nam đăng kí thi tiến sĩ chuyên ngành Việt Nam học

1. Phiếu đăng ký thi NCS, xin mời xem tại đây.

2. Lý lịch khoa học thi tiến sĩ, xin mời xem tại đây.

3. Sơ yếu lý lịch, xin mời xem tại đây.

4. Danh mục hồ sơ dự tuyển, xin mời xem tại đây.

5. Công văn cử đi dự tuyển, xin mời xem tại đây.

6. Mẫu thư giới thiệu NCS, xin mời xem tại đây.

7. Mẫu đề cương nghiên cứu (Dành cho NCS), xin mời xem tại đây.

Phòng Khoa học công nghệ và Đào tạo