Facebook Chat Widget by CAIT

Công văn yêu cầu xác minh văn bằng, chứng chỉ

10:07 17/07/2019

Công văn số 487/ĐHQGHN-ĐT ngày 31/01/2018 của ĐHQGHN về việc xác minh văn bằng, chứng chỉ

Không có mô tả.

Công văn số 2198/ĐHQGHN-ĐT ngày 17/07/2019 của ĐHQGHN về việc điều chỉnh thời hạn xác minh văn bằng, chứng chỉ của thí sinh đăng ký dự tuyển đào tạo đại học, sau đại học 

Không có mô tả.

Phòng Khoa học công nghệ và Đào tạo