Facebook Chat Widget by CAIT

Thông báo bảo vệ luận án tiến sĩ cấp ĐHQG của NCS Nguyễn Thị Hồng Vân

Viện Việt Nam học và Khoa học phát triển - ĐHQGHN tổ chức buổi bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Đại học Quốc gia cho NCS Nguyễn Thị Hồng Vân.
10:09 27/09/2021

Thực hiện Công điện hỏa tốc số 17/CT-UBND ngày 23/7/2021 của Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội về việc thực hiện giãn cách xã hội trên địa bàn thành phố Hà Nội để phòng chống dịch Covid-19; Công văn số 2197/ĐHQGHN-VP ngày 24/7/2021 của Đại học Quốc gia Hà Nội về việc triển khai các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 theo chỉ thị số 17/CT-UBND, ngày 29/7/2021, Viện Việt Nam học và Khoa học phát triển đã có thông báo tạm hoãn lịch bảo vệ luận án tiến sĩ cấp ĐHQG của NCS Nguyễn Thị Hồng Vân.

Căn cứ Chỉ thị số 22/CT-UBND ngày 20/9/2021 của Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội về việc điều chỉnh các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn thành phố trong tình hình mới; Được sự đồng ý của Đại học Quốc gia Hà Nội, Viện Việt Nam học và Khoa học phát triển sẽ tổ chức buổi lễ bảo vệ LATS cấp ĐHQG của NCS Nguyễn Thị Hồng Vân, cụ thể như sau:

Thời gian:  8 giờ 30 phút, thứ Bảy, ngày 16 tháng 10 năm 2021

Địa điểm: Phòng 307, Nhà E, 336 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội

Đề tài: Phát triển du lịch cộng đồng gắn với bảo tồn, phát huy văn hoá tộc người ở khu vực hồ Hoà Bình.

Thuộc chuyên ngành: Việt Nam học

Mã số:  62220113

Kính mời quý vị quan tâm tới dự./.

Phòng Khoa học công nghệ và Đào tạo