Facebook Chat Widget by CAIT

Thông báo hoãn bảo vệ LATS của NCS. Vũ Hương Lan

Viện Việt Nam học và Khoa học phát triển - ĐHQGHN trân trọng thông báo hoãn việc tổ chức buổi bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Đại học Quốc gia cho NCS. Vũ Hương Lan
09:08 09/08/2021

Thực hiện Công điện số 18/CĐ-UBND ngày 06/8/2021 của Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội về việc tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội trên địa bàn Thành phố Hà Nội để phòng chống dịch COVID-19,

Viện Việt Nam học và Khoa học phát triển - ĐHQGHN trân trọng thông báo hoãn việc tổ chức buổi bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Đại học Quốc gia cho NCS Vũ Hương Lan

Đề tài: Lao động trẻ em trong du lịch ở Sa Pa.

Chuyên ngành: Việt Nam học

Mã số: 62 22 01 13

Buổi đánh giá luận án tiến sĩ cấp ĐHQG cho NCS Vũ Hương Lan sẽ được tổ chức khi có thông báo mới.

Trân trọng./.

Phòng Khoa học công nghệ và Đào tạo