Facebook Chat Widget by CAIT

Thông báo hoãn bảo vệ LATS của NCS. Nguyễn Thị Hồng Vân

Viện Việt Nam học và Khoa học phát triển - ĐHQGHN trân trọng thông báo hoãn việc tổ chức buổi bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Đại học Quốc gia cho NCS. Nguyễn Thị Hồng Vân
10:07 29/07/2021

Thực hiện Chỉ thị số 17/CT-UBND ngày 23/7/2021 của Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội thực hiện giãn cách xã hội trên địa bàn thành phố Hà Nội để phòng chống dịch COVID-19; công văn số 2197/ĐHQGHN-VP ngày 24/7/2021 của Đại học Quốc gia Hà Nội về triển khai biện pháp phòng chống dịch COVID-19 theo công điện 17/CT-UBND và Thông báo số 139/TB-VNH ngày 24/7/2021 của Viện Việt Nam học và Khoa học phát triển.

Viện Việt Nam học và Khoa học phát triển - ĐHQGHN trân trọng thông báo hoãn việc tổ chức buổi bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Đại học Quốc gia cho NCS Nguyễn Thị Hồng Vân