Facebook Chat Widget by CAIT

Sách mới: Vai trò của cộng đồng dân tộc Thái trong phát triển bền vững vùng Tây Bắc

Viện Việt Nam học và Khoa học phát triển, ĐHQGHN trân trọng giới thiệu độc giả cuốn sách "Vai trò của cộng đồng dân tộc Thái trong phát triển bền vững vùng Tây Bắc" do PGS.TS. Phạm Văn Lợi làm chủ biên và biên soạn. Sách do Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà Nội phát hành vào năm 2020.
09:01 28/01/2021

Không có mô tả.

Cuốn sách là một trong những sản phẩm chủ yếu của đề tài khoa học cấp quốc gia “Nghiên cứu đề xuất giải pháp phát huy vai trò của CĐDT Thái trong phát triển bền vững vùng Tây Bắc”, thuộc Chương trình Tây Bắc. Cuốn sách đi sâu phân tích tính chất mối quan hệ giữa CĐDT Thái với các dân tộc khác trong và ngoài khu vực; Bản sắc của CĐDT Thái trong mối quan hệ giao lưu đa văn hóa với các CĐDT khác ở Tây Bắc; Thực trạng vai trò và phát huy vai trò của CĐDT Thái trong phát triển bền vững vùng Tây Bắc; Các nhân tố ảnh hưởng đến vai trò và phát huy vai trò của CĐDT Thái trong phát triển bền vững vùng Tây Bắc; Khả năng thích ứng của CĐDT Thái với hội nhập và phát triển bền vững; Xu hướng và cơ hội phát triển bền vững của CĐDT Thái vùng Tây Bắc; từ đó đề xuất các giải pháp nhằm phát huy vai trò của CĐDT Thái trong phát triển bền vững vùng Tây Bắc trên cả 4 góc độ Kinh tế, văn hóa, xã hội và môi trường.

Phòng Khoa học công nghệ và Đào tạo