Facebook Chat Widget by CAIT

Thông báo bảo vệ Luận án Tiến sĩ cấp cơ sở của NCS. Nguyễn Thị Hồng Vân

Viện Việt Nam học và Khoa học phát triển - ĐHQGHN tổ chức buổi bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở cho NCS. Nguyễn Thị Hồng Vân.
02:12 07/12/2020

Đề tài: “Phát triển du lịch dựa vào cộng đồng gắn với bảo tồn, phát huy giá trị văn hoá tộc người khu vực hồ Hoà Bình”

Chuyên ngành: Việt Nam học

Mã số: 62 22 01 13

Thời gian: 08h30, Thứ Tư ngày 16 tháng 12 năm 2020

Địa điểm:  Phòng 101, Nhà A, 336 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội

Kính mời các nhà khoa học quan tâm tới dự.

Phòng Khoa học công nghệ và Đào tạo