Facebook Chat Widget by CAIT

Thông báo tổ chức Xêmina luận án Tiến sĩ cho Nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Hồng Vân

Phòng nghiên cứu Khoa học phát triển, Viện Việt Nam học và Khoa học Phát triển, Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức Xêmina luận án tiến sĩ cấp phòng chuyên môn cho nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Hồng Vân.
09:10 12/10/2020

Đề tài luận án: Phát triển du lịch dựa vào cộng đồng gắn với bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa tộc người khu vực hồ Hòa Bình

Chuyên ngành: Việt Nam học, mã số: 62 22 01 13

Người hướng dẫn: GS.TS Trương Quang Hải, TS. Hoàng Thị Thu Hương

 - Thời gian: 8h30 ngày 22/10/2020  (Thứ Năm)

 - Địa điểm: Phòng 101, Nhà A, 336 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội

Kính mời quý thầy, cô, các bạn nghiên cứu sinh quan tâm tới dự.

Trân trọng!