Facebook Chat Widget by CAIT

Đại dịch Covid 19 - kiểm nghiệm năng lực tư duy và hành động trong thế giới toàn cầu hóa

10:08 25/08/2020

Bài báo khoa học "Đại dịch Covid 19 - kiểm nghiệm năng lực tư duy và hành động trong thế giới toàn cầu hóa" của GS.TS. Phạm Hồng Tung đăng tải trên Tạp chí Khoa học Xã hội và Nhân văn, Tập 6, Số 3/2020 tiếp cận vấn đề từ góc độ văn hóa chính trị, tác giả tập trung kiểm nghiệm phương thức ứng phó điển hình đối với đại dịch Covid-19 của một số chính phủ và nhân dân một số nước trên ba chiều cạnh chính: nhận thức, bộc lộ thái độ và đánh giá. Trên cơ sở đó, tác giả cố gắng chỉ ra mức độ đáp ứng đối với nguyên tắc "tư duy toàn cầu, hành động địa phương" (think globally, act locally) - vốn được xem như nguyên tắc ứng xử cơ bản nhất của công dân toàn cầu. Nghiên cứu này được tiến hành khi đại dịch Covid-19 còn đang diễn ra nhằm kiểm nghiệm cả năng lực phán đoán khoa học của cách tiếp cận văn hóa chính trị

Chi tiết bài viết xin mời xem tại đây.

Phòng Khoa học Công nghệ và Đào tạo