Facebook Chat Widget by CAIT

[Infographic] Gia tăng các chỉ số quốc tế hóa và xếp hạng đại học

Trong giai đoạn 2015 – 2020, các nhà khoa học của ĐHQGHN đã công bố 3.602 bài báo khoa học trong hệ thống ISI/SCOPUS, chiếm 10% tổng số bài báo khoa học của cả nước, chỉ số trích dẫn trung bình mỗi bài báo đạt 5,2 lần, nhiều bài báo có số lần trích dẫn cao. Cùng với việc phát triển các giải pháp, sản phẩm KH&CN, vị thế của ĐHQGHN liên tục được gia tăng, chỉ số đổi mới sáng tạo và tác động xã hội luôn đứng đầu Việt Nam và trong nhóm 500 thế giới (theo bảng xếp hạng Scimago).
09:08 14/08/2020

 
Gia tăng các chỉ số quốc tế hóa và xếp hạng đại học
 
 

- Chỉ số đổi mới sáng tạo và tác động xã hội luôn đứng đầu Việt Nam và trong nhóm 500 thế giới – Theo bảng xếp hạng Scimago

- Trong giai đoạn 2015 – 2020, các nhà khoa học của ĐHQGHN đã công bố: 3.602 bài báo khoa học trong hệ thống ISI/SCOPUS, chiếm 10% tổng số bài báo ISI/SCOPUS của cả nước, chỉ số trích dẫn trung bình mỗi bài báo đạt 5,2 lần; nhiều bài báo có số lần trích dẫn cao (từ 50-500 lần); 65 phát minh, sáng chế, giải pháp hữu ích; 38 giải pháp khoa học và công nghệ; 35 sản phẩm khoa học và công nghệ hoàn chỉnh được chuyển giao và thương mại hóa; 400 sách chuyên khảo bằng tiếng Việt và tiếng nước ngoài, 45 sách chuyên khảo bằng tiếng Anh được xuất bản

- Chuyên san Vật liệu và Linh kiện Tiên tiến là tạp chí khoa học duy nhất của Việt Nam được Scimago xếp trong danh sách 25% tạp chí khoa học uy tín nhất thế giới.

- ĐHQGHN liên tục xếp vị trí số 1 Việt Nam và nằm trong nhóm 801-1000 thế giới theo các bảng xếp hạng Times Higher Education, QS; Một số lĩnh vực của ĐHQGHN nằm trong nhóm 500 trường đại học hàng đầu thế giới.

Theo Website Đại học Quốc gia Hà Nội