Facebook Chat Widget by CAIT

Tham dự Toạ đàm khoa học của phòng Nghiên cứu Khu vực học

Phòng Nghiên cứu Khu vực học trân trọng kính mời các Thầy/Cô và các bạn đồng nghiệp tham dự buổi toạ đàm khoa học tổ chức vào ngày 3 tháng 8 năm 2020.
10:07 28/07/2020

Buổi toạ đàm do PGS.TS Phạm Văn Lợi trình bày với chủ đề:
 
NGHIÊN CỨU THỰC ĐỊA TRONG VIỆT NAM HỌC HIỆN ĐAI THEO ĐỊNH HƯỚNG KHU VỰC HỌC VÀ KHOA HỌC LIÊN NGÀNH Ở VIỆN VIỆT NAM HỌC VÀ KHOA HỌC PHÁT TRIỂN

Thông tin chi tiết xin xem tại đây.

Trân trọng kính mời các thầy cô và các bạn đồng nghiệp tham gia.

Trân trọng cảm ơn.

Phòng Khoa học Công nghệ và Đào tạo