Facebook Chat Widget by CAIT

Cộng đồng Thái – Kadai Việt Nam: Những vấn đề phát triển bền vững

Công trình Cộng đồng Thái – Kadai Việt Nam: Những vấn đề phát triển bền vững của Viện Việt Nam học và Khoa học phát triển, xuất bản tại Nxb Thế Giới năm 2015.
10:01 18/01/2016

Cuốn sách tập trung công bố các công trình nghiên cứu về các dân tộc thuộc nhóm ngôn ngữ Thái-Kadai trong phát triển bền vững, trên các góc độ lịch sử, văn hóa, kinh tế - xã hội; hội nhập & phát triển của các nhà nghiên cứu/ nhà Thái học thuộc Viện Việt Nam học và Khoa học phát triển; các nhà khoa học/ Thái học ở Trung ương (Hà Nội) và các địa phương thuộc vùng Tây Bắc.

 

Bạn đọc quan tâm có thể tìm đọc tại Thư viện Viện Việt Nam học và Khoa học phát triển, Phòng 207 nhà A, số 336 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội.

Phòng Khoa học Công nghệ và Đào tạo