Facebook Chat Widget by CAIT

Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ tiến sĩ Việt Nam học đợt 2 năm 2020

Viện Việt Nam học và Khoa học phát triển (Viện VNH&KHPT), ĐHQGHN thông báo tuyển sinh sau đại học (bậc tiến sĩ) ngành Việt Nam học năm 2020 - đợt 2
09:07 02/07/2020

Viện Việt Nam học và Khoa học phát triển, ĐHQGHN trân trọng thông báo tuyển sinh sau đại học (bậc tiến sĩ) ngành Việt Nam học năm 2020 - đợt  2.

Thông tin chi tiết về tuyển sinh, xin xem tại đây.

Phòng Khoa học công nghệ và Đào tạo