Facebook Chat Widget by CAIT

Thông tin luận án của Nghiên cứu sinh Trần Thị Thủy

11:06 16/06/2020

Tên đề tài: "Phát huy giá trị di sản văn hóa của người Thái trong phát triển du lịch cộng đồng ở Con Cuông, Nghệ An"

Kính mời quý thầy cô và các bạn tải về tại đây.

Phòng Khoa học Công nghệ và Đào tạo