Facebook Chat Widget by CAIT

Việt Nam học chặng đường 30 năm

Công trình Việt Nam học chặng đường 30 năm của Viện Việt Nam học và Khoa học phát triển, xuất bản tại Nxb ĐHQGHN năm 2019
09:11 09/11/2019

Cuốn sách là hợp tuyển các bài viết tiêu biểu cho thành tựu nghiên cứu Việt Nam của các Giáo sư, các chuyên gia, nhà khoa học hàng đầu về Việt Nam học, nhân dịp kỷ niệm 30 năm truyền thống và 15 năm thành lập Viện Việt Nam học và Khoa học phát triển. Nội dung công trình gồm có 4 mảng nội dung chính: nội dung thứ nhất là Việt Nam học: một số vấn đề chung; nội dung thứ hai là Việt Nam học từ tiếp cận văn hóa – văn học – ngôn ngữ; nội dung thứ ba là Việt Nam học từ tiếp cận lịch sử - kinh tế - xã hội; nội dung thứ tư là Việt Nam học từ tiếp cận địa lý – môi trường sinh thái.

Bạn đọc quan tâm có thể tìm đọc tại Thư viện Viện Việt Nam học và Khoa học phát triển, Phòng 207 nhà A, số 336 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội.

Phòng Khoa học Công nghệ và Đào tạo