Facebook Chat Widget by CAIT

Bảo vệ thành công luận văn thạc sĩ khoa học đạt trình độ quốc tế Development opportunities of Chàng Sơn carpentry village

Sáng ngày 4/1/2012, Viện Việt Nam học và Khoa học phát triển – ĐHQGHN đã tổ chức Lễ bảo vệ luận văn thạc sĩ đạt trình độ quốc tế cho học viên cao học Phí Thị Bình công tác tại Phòng văn hóa Huyện Thạch Thất - Hà Nội
09:09 25/09/2012

Chuyên ngành: Việt Nam học

Mã số: 60.31.60.

Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS Phạm Hồng Tung - Đại học Quốc gia Hà Nội.

Hội đồng chấm luận văn thạc sĩ theo Quyết định số 3665/QĐ-ĐT của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội gồm 05 thành viên:

1.GS.TS Nguyễn Quang Ngọc – Viện Việt Nam học và Khoa học phát triển – ĐHQGHN - Chủ tịch hội đồng.

2.GS.TS Trương Quang Hải – Viện Việt Nam học và Khoa học phát triển – ĐHQGHN - Phản biện 1.

3.PGS.TS Phan Phương Thảo – Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - ĐHQGHN – Phản biện 2.

4.PGS.TS Nguyễn Ngọc Thanh – Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN - Ủy viên.

5.TS Hoàng Anh Tuấn – Khoa Lịch sử - Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn – ĐHQGHN – Thư kí.

Luận văn của Phí Thị Bình được trình bày trong 131 trang bao gồm phần chính văn, phần phụ lục và tài liệu tham khảo. Trong chương 1, tác giả trình bày những cơ sở lí luận chung về làng nghề. Chương 2 trình bày thực trạng phát triển của làng nghề mộc Chàng Sơn trong bối cảnh kinh tế - văn hóa – xã hội hiện nay. Chương 3 nêu giải pháp phát triển nghề và nâng cao giá trị văn hóa làng nghề tại làng mộc Chàng Sơn.

Phần trình bày tóm tắt luận văn bằng tiếng Anh của học viên Phí Thị Bình được Hội đồng đánh giá rất cao. Cách trình bày của tác giả rõ ràng, mạch lạc, có tính logic, hệ thống, thể hiện được trình độ tiếng Anh rất tốt và nêu bật được những kết quả chính của luận văn.

Sau khi nghe học viên trình bày, Hội đồng đã đặt ra cho học viên 10 câu hỏi, trong đó có 2 câu hỏi bằng tiếng Anh. Học viên đã cố gắng tiếp thu và trả lời tất cả những câu hỏi của Hội đồng. Nhìn chung, Hội đồng hài lòng với phần trả lời của học viên và có thêm những ý kiến đánh giá, nhận xét, bổ sung để tác giả có thể hoàn thiện luận văn cũng như nâng cao nhận thức khoa học của mình. Các ý kiến phản biện cũng nhất trí đánh giá luận văn có ý nghĩa cả về lí luận và thực tiễn.

Hội đồng đã họp và nhất trí đánh giá luận văn đáp ứng tốt những yêu cầu của một luận văn thạc sĩ đạt trình độ quốc tế và tác giả Phí Thị Bình xứng đáng nhận học vị Thạc sĩ Việt Nam học.