Facebook Chat Widget by CAIT

THÔNG BÁO TẬP TRUNG DỰ THI SAU ĐẠI HỌC 2013

Viện Việt Nam học và Khoa học Phát triển, Đại học Quốc gia Hà Nội trân trọng đề nghị các thí sinh dự thi sau đại học, chuyên ngành Việt Nam học) có mặt vào lúc 08 giờ sáng ngày 14 tháng 09 năm 2013 tại Phòng 36, Giảng đường 408, nhà G – 336 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội để nghe phổ biến quy chế thi và nhận thẻ dự thi.
11:09 03/09/2013

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

Viện Việt Nam học và khoa học phát triển

THÔNG BÁO

TẬP TRUNG DỰ THI SĐH 2013

Kính gửi:  Các thí sinh dự thi sau đại học, chuyên ngành Việt Nam học.

Viện Việt Nam học và Khoa học Phát triển, Đại học Quốc gia Hà Nội trân trọng đề nghị Anh (Chị) có mặt vào lúc 08 giờ sáng ngày 14 tháng 09 năm 2013 tại Phòng 36, Giảng đường 408, nhà G – 336 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội để nghe phổ biến quy chế thi và nhận thẻ dự thi.

Giấy báo dự thi Sau đại học Viện đã gửi đến từng thí sinh. Nếu có thông tin chưa chính xác trong giấy báo dự thi, xin vui lòng liên hệ: Phòng Đào tạo Sau đại học-Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, phòng 609, nhà E, 336 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội. Điện thoại: 043.8585239.

Phòng Đào tạo