Facebook Chat Widget by CAIT

Buổi nói chuyện của GS.TS Phạm Hồng Tung về cách tiếp cận và nhận thức mới đối với lịch sử Việt Nam

Nhận lời mời của Ban chủ nhiệm Khoa Lịch sử, Đại học Khoa học Huế, chiều ngày 31.10.2015, tại Văn phòng Khoa, GS.TS. Phạm Hồng Tung - Viện trưởng Viện Việt Nam học và Khoa học Phát triển - đã có buổi trao đổi chuyên môn cùng cán bộ, NCS, học viên, sinh viên ngành Sử với chủ đề: CÁCH TIẾP CẬN VÀ NHẬN THỨC MỚI VỀ LỊCH SỬ VIỆT NAM.
09:11 05/11/2015

 

 

Buổi trao đổi học thuật đã diễn ra trong không khí cởi mở, GS. Phạm Hồng Tung đã trao đổi một số nhận thức mới về lịch sử Việt Nam đặt trong sự so chiếu giữa cách tiếp cận lịch sử dân tộc theo lối truyền thống và cách tiếp cận của các học giả nước ngoài nghiên cứu về lịch sử Việt Nam.

 

 

 

 

Buổi trao đổi này của Giáo sư cũng đã tạo tiền đề cho những liên hệ chuyên môn, giao lưu học thuật trong thời gian tới.

 

http://www.husc.edu.vn/khoasu