Facebook Chat Widget by CAIT

Bảo vệ thành công luận văn thạc sĩ đẳng cấp quốc tế “Làng Hạ Lôi, xã Mê Linh, huyện Mê Linh, Hà Nội”.

Ngày 3/1/2012, tại Viện Việt Nam học và Khoa học phát triển – Đại học Quốc gia Hà Nội, đã diễn ra Lễ bảo vệ luận văn thạc sĩ đẳng cấp quốc tế của học viên cao học khóa 4 Nguyễn Thị Thanh Lan – Giảng viên Học viện Chính sách và phát triển – Bộ Kế hoạch và đầu tư.
01:09 26/09/2012

Tên đề tài: Làng Hạ Lôi, xã Mê Linh, huyện Mê Linh, Hà Nội.

Chuyên ngành: Việt Nam học

Mã số: 60.31.60

Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS Lâm Thị Mỹ Dung – Bảo tàng Nhân học.

Hội đồng chấm Luận văn thạc sĩ gồm 05 thành viên:

1. GS.TS Nguyễn Quang Ngọc - Viện Việt Nam học và Khoa học phát triển - Chủ tịch hội đồng.

2. PGS.TS Vũ Văn Quân – Khoa Lịch sử - Trường Đại học Khoa học Xã hội và nhân văn- Phản biện 1.

3.Phản biện 2 PGS.TS Nguyễn Thị Phương Chi – Tạp chí nghiên cứu lịch sử - Viện Khoa học và Xã hội Việt Nam - Phản biện 2

4.PGS.TS Nguyễn Thị Việt Thanh – Viện Việt Nam học và Khoa học phát triển - Ủy viên.

5.TS Phạm Văn Lợi – Viện Việt Nam học và Khoa học phát triển - Thư kí hội đồng.

Tác giả Nguyễn Thị Thanh Lan đã tự tin trình bày những kết quả chính của luận văn trước Hội đồng bằng cả Tiếng Anh và Tiếng Việt. Với luận văn thạc sĩ dài 140 trang A4, tác giả đã nhận được nhiều câu hỏi và những ý kiến phản biện của các thành viên trong Hội đồng. Học viên đã tiếp thu và trả lời một số vấn đề liên quan đến nội dung luận văn.

Hội đồng đã họp và thống nhất đánh giá Luận văn thạc sĩ của học viên Nguyễn Thị Thanh Lan đáp ứng được những đòi hỏi của một luận văn thạc sĩ và học viên xứng đáng được nhận học vị Thạc sĩ Việt Nam học.

Luận văn được lưu trữ tại Thư viện Viện Việt Nam học và Khoa học phát triển, Thư viện Đại học Quốc gia Hà Nội.