Facebook Chat Widget by CAIT

Thông tin luận án của Nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Huệ

02:07 09/07/2018

Tên đề tài: "Từ hương Diên Uẩn đến thị xã Từ Sơn: Quá trình biến đổi kinh tế, xã hội và văn hoá trên quê hương nhà Lý"

Kính mời quý thầy cô và các bạn tải về tại đây.

Phòng Khoa học Công nghệ và Đào tạo