Facebook Chat Widget by CAIT
Quan điểm của GS. Nguyễn Quang Ngọc, Phó Chủ tịch Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam khi ông nói về tin sẽ đưa chiến tranh biến giới, hải đảo vào sách giáo khoa.
Tại Hội thảo Khoa học Quốc Gia: Cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc của Tổ Quốc 40 năm nhìn lại (1979-2019), GS.TS Phạm Hồng Tung, Viện Việt Nam học và Khoa học phát triển, ĐH Quốc gia Hà Nội đã khẳng định giảng dạy và học tập ...
Giáo sư Phan Huy Lê sinh ngày 23/2/1934 tại làng Thu Hoạch, xã Thạch Châu, huyện Thạch Hà (nay là huyện Lộc Hà), tỉnh Hà Tĩnh - một vùng quê văn hiến của xứ Nghệ, giàu truyền thống yêu nước, cách mạng, trọng tình nghĩa, cần cù và hiếu học. ...
Nữ trí thức là một bộ phận tinh hoa của phụ nữ thuộc mọi dân tộc. Đội ngũ nữ trí thức Việt Nam ngày càng phát huy vai trò và khẳng định chỗ đứng vững chắc của mình trong sự nghiệp CNH, HĐH đất nước và hội nhập quốc tế. ...
“Nghiên cứu phát triển”, “Nghiên cứu phục vụ phát triển” hay “Khoa học phát triển” là một yêu cầu/ nhu cầu tất yếu của tất cả các quốc gia, vùng lãnh thổ, trong đó có Việt Nam. Tuy nhiên, hiểu khái niệm “Khoa học phát triển” như thế nào - ...
Công trình Lịch sử và Văn hóa: Tiếp cận đa chiều, liên ngành do GS.TS. Nguyễn Văn Kim và GS.TS. Phạm Hồng Tung đồng tác giả, xuất bản tại NXB Chính trị Quốc gia Sự thật năm 2019
Nhà báo Phan Đăng: Thưa giáo sư Vũ Minh Giang, nếu bây giờ đưa ra 4 từ "Kiến tạo niềm tin" thì ngay lập tức, ông nghĩ đến điều gì?
Châu bản triều Nguyễn mang giá trị lịch sử vô giá về chủ quyền lãnh thổ, biên giới, biển đảo của đất nước. việc Châu bản triều Nguyễn được UNESCO công nhận là Di sản tư liệu thế giới càng làm tăng thêm giá trị.
Công trình Thoại Sơn Trên đường phát triển bền vững của tác giả GS.TS Trương Quang Hải (đồng chủ biên), xuất bản tại NXB Đại học Quốc gia TP.HCM năm 2016.
Công trình Du lịch Tây Nguyên: Luận cứ khoa học và giải pháp phát triển của tác giả GS.TS Trương Quang Hải, xuất bản tại Nxb Đại học Quốc gia Hà Nộ năm 2019.