Facebook Chat Widget by CAIT
Viện Việt Nam học và Khoa học phát triển trân trọng đăng tải Quyết định số 1909/QĐ-ĐHQGHN ngày 25/06/2021 của ĐHQGHN về việc phân bổ chỉ tiêu học bổng nghiên cứu sinh khóa QH-2021.
Viện Việt Nam học và Khoa học phát triển trân trọng thông báo Danh sách trúng tuyển Nghiên cứu sinh khóa QH-2021, chuyên ngành Việt Nam học đợt 1-2021.
Viện Việt Nam học và Khoa học phát triển (Viện VNH&KHPT), ĐHQGHN thông báo tuyển sinh sau đại học (bậc tiến sĩ) ngành Việt Nam học năm 2021
Viện Việt Nam học và Khoa học phát triển trân trọng thông báo Kết quả đánh giá hồ sơ chuyên môn của thí sinh dự thi bậc đào tạo tiến sĩ đợt 1 năm 2021 chuyên ngành Việt Nam học.
Viện Việt Nam học và Khoa học Phát triển trân trọng thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện đăng ký dự tuyển Nghiên cứu sinh đợt 1 năm 2021
Viện Việt Nam học và Khoa học phát triển - ĐHQGHN tổ chức buổi bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở cho NCS. Quản Minh Phương