Facebook Chat Widget by CAIT
Ngày 11/01/2022, tại Hội trường phòng 307, tầng 3, nhà E, 336 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội, Viện Việt Nam học và Khoa học phát triển đã trang trọng tổ chức lễ khai giảng và trao bằng tiến sĩ chuyên ngành Việt Nam học. Trong bối cảnh dịch COVID-19 ...
Bảo vệ thành công Luận án Tiến sĩ Việt Nam học với đề tài "Văn hoá tộc người trong quá trình phát triển du lịch ở Tây Bắc (Nghiên cứu trường hợp người Thái ở Mộc Châu, người Mông ở Sapa)".
Viện Việt Nam học và Khoa học phát triển - ĐHQGHN tổ chức buổi bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Đại học Quốc gia cho NCS. Quản Minh Phương
Viện Việt Nam học và Khoa học phát triển - ĐHQGHN tổ chức buổi bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở cho NCS. Đỗ Danh Huấn
Viện Việt Nam học và Khoa phát triển (Viện VNH&KHPT) trân trọng thông báo Danh sách Nghiên cứu sinh nhận Bằng tiến sĩ chuyên ngành Việt Nam học năm 2021 của Viện.
Bảo vệ thành công Luận án Tiến sĩ Việt Nam học với đề tài "Vùng đất Lam Sơn - Tiếp cận từ các nguồn tư liệu văn học và văn hóa dân gian".
Viện Việt Nam học và Khoa học phát triển - ĐHQGHN tổ chức buổi bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Đại học Quốc gia cho NCS Nguyễn Đình Nghĩa.
Viện Việt Nam học và Khoa học phát triển trân trọng thông báo Kết quả đánh giá hồ sơ chuyên môn của thí sinh dự thi bậc đào tạo tiến sĩ đợt 2 năm 2021 chuyên ngành Việt Nam học.