Facebook Chat Widget by CAIT
Ngày 04 tháng 9 năm 2019, tại Học viện Khoa học xã hội, số 477 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội, nghiên cứu sinh Trần Thị Lan là Nghiên cứu viên thuộc Trung tâm Hà Nội học và Phát triển Thủ đô, Viện Việt Nam học và Khoa học Phát ...
Viện Việt Nam học và Khoa học phát triển - ĐHQGHN tổ chức buổi bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Đại học Quốc gia cho NCS Pisit Amnuayngerntra.
Phòng nghiên cứu Khoa học phát triển, Viện Việt Nam học và Khoa học Phát triển, Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức Xêmina luận án tiến sĩ cấp phòng chuyên môn cho nghiên cứu sinh Trần Thị Thủy
Phòng Nghiên cứu Khu vực học - Viện Việt Nam học và Khoa học phát triển tổ chức buổi seminar luận án tiến sĩ cho NCS Vũ Đại An.
Viện Việt Nam học và Khoa học phát triển - Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức đánh giá luận án tiến sĩ của NCS Bùi Cẩm Phượng
Ngày 23/01/2019, tại Hội trường tầng 3, nhà D, 336 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội, Viện Việt Nam học và Khoa học phát triển đã trang trọng tổ chức Lễ trao bằng Tiến sĩ cho 09 Tân Tiến sĩ chuyên ngành Việt Nam học.
Viện Việt Nam học và Khoa học phát triển - Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức đánh giá luận án tiến sĩ cấp cơ sở
Viện Việt Nam học và Khoa học phát triển - Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức đánh giá luận án tiến sĩ cấp cơ sở
Bảo vệ thành công Luận án Tiến sỹ Việt Nam học với đề tài: "Tác động của du lịch đến kinh tế - xã hội tại tỉnh Quảng Ninh".