Facebook Chat Widget by CAIT
Ngày 14 tháng 12 năm 2012 tại Viện Việt Nam học và Khoa học phát triển (ĐHQGHN) đã tổ chức lễ trao bằng Thạc sỹ Việt Nam học và Khai giảng các khóa đào tạo (Thạc sỹ và Tiến sỹ Việt Nam học). Tham dự buổi lễ có Ban lãnh ...
Ngày 3/1/2012, tại Viện Việt Nam học và Khoa học phát triển – Đại học Quốc gia Hà Nội, đã diễn ra Lễ bảo vệ luận văn thạc sĩ đẳng cấp quốc tế của học viên cao học khóa 4 Nguyễn Thị Thanh Lan – Giảng viên Học viện Chính ...