Facebook Chat Widget by CAIT
Đề tài “Nghiên cứu giải pháp khoa học và công nghệ, xây dựng mô hình phục vụ bảo tồn và phát huy các giá trị di sản cho phát triển bền vững du lịch vùng lòng hồ Hòa Bình” do Viện chủ trì có chuyến làm việc và hợp tác ...
Viện Việt Nam học và Khoa học phát triển tổ chức các chuyến điền dã nghiên cứu du lịch huyện đảo Lý Sơn trong khuôn khổ đề tài cấp nhà nước do Viện chủ trì thuộc chương trình Khoa học và Công nghệ phục vụ quản lý biển, hải đảo ...
Ngày 19 tháng 4 năm 2019, Viện trưởng Viện VNH&KHPT đã ký Quyết định số 112/QĐ về việc thành lập hội đồng đánh giá nghiệm thu đề tài cấp cơ sở Đào tạo Tiến sĩ Việt Nam học tại Viện Việt Nam học và Khoa học Phát triển, Đại ...
Lịch sử và Văn hóa Việt Nam – Tiếp cận bộ phận là công trình nghiên cứu có tính tổng kết khoa học về một số vấn đề cơ bản lịch sử, văn hóa Việt Nam, đặc biệt là thời kỳ cổ đại và trung đại. Công trình không nghiên ...
Sáng 12/08/2016, đề tài “Nghiên cứu đề xuất giải pháp phát huy vai trò của cộng đồng dân tộc Thái trong phát triển bền vững vùng Tây Bắc”, thuộc Chương trình Tây Bắc, tổ chức Hội thảo Khoa học lần thứ nhất. Đề tài do Viện Việt Nam học và ...
8h30 ngày 19/7/2016, Viện Việt Nam học và Khoa học phát triển (Viện VNH&KHPT) tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ: “Nghiên cứu đề xuất giải pháp phát huy vai trò của cộng đồng dân tộc Thái trong phát triển bền vững vùng Tây Bắc”. Đây là nhiệm vụ ...
Hà Nội học: Cơ sở thực tiễn, nền tảng khoa học và định hướng phát triển - một tài liệu tham khảo cần thiết cho hành trang nghiên cứu, tìm hiểu về Hà Nội học.
Thực hiện Quyết định số 249 ngày 28/10/2015 của Viện trưởng Viện Việt Nam học và Khoa học phát triển ký về việc thành lập Hội đồng khoa học và công nghệ đánh giá nghiệm thu cấp cơ sở đề tài “Phát huy nguồn nhân lực nữ trí thức trong ...
Ngày 22 tháng 10 năm 2015, Chủ tịch Hội đồng chức danh giáo sư nhà nước Phạm Vũ Luận ký Quyết định số 46/QĐ-HĐCDGSNN công nhận TS Phạm Văn Lợi đạt tiêu chuẩn chức danh PGS ngành chuyên môn Dân tộc học, Mã số giấy chứng nhận 3341/PGS
Sáng 12/11, tại lễ công bố Quyết định trao Giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư năm 2015, Hội đồng Chức danh Giáo sư Nhà nước với sự tham dự của các Đồng chí Đinh Thế Huynh - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí ...