Facebook Chat Widget by CAIT
Sáng ngày 4/1/2012, Viện Việt Nam học và Khoa học phát triển – ĐHQGHN đã tổ chức Lễ bảo vệ luận văn thạc sĩ đạt trình độ quốc tế cho học viên cao học Phí Thị Bình công tác tại Phòng văn hóa Huyện Thạch Thất - Hà Nội
Sáng 30/02/2012, Viện Việt Nam học và Khoa học phát triển đã tổ chức buổi gặp mặt đầu Xuân Nhâm Thìn 2012.
Chiều ngày 28/2/2012, tại Trung tâm bảo tồn di sản Thăng Long – Hà Nội, số 9, Hoàng Diệu đã diễn ra cuộc họp ban chỉ đạo Dự án quỹ tín thác Nhật Bản/Unessco về nội dung “Bảo tồn khu di sản văn hóa Thăng Long – Hà Nội”.
Viện Việt Nam học và Khoa học phát triển có chức năng và nhiệm vụ tổ chức nghiên cứu khoa học liên ngành, triển khai ứng dụng khoa học và đào tạo sau đại học về Việt Nam học theo hướng khu vực học và khoa học phát triển, cụ ...
Ngày 31/05/2012, Viện Việt Nam học và Khoa học phát triển – Đại học Quốc gia Hà Nội đã long trọng tổ chức “Lễ trao bằng thạc sĩ cho học viên hệ đẳng cấp quốc tế và hệ chuẩn khóa V và khóa VI”.