Ivides » Tài liệu số
 

Tài liệu số

 

QĐ về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của “Hướng dẫn đánh giá và chấm luận án Tiến sĩ tại Viện Việt Nam học và Khoa học phát triển, ĐHQGHN” ban hành theo Quyết định số 280/QĐ-VNH ngày 02/8/2016 của Viện trưởng Viện VNH&KHPT

Quyết định số 396 ngày 18/11/2016

Dung lượng:

Tải về ngay

Quy trình chấm luận án và các mẫu hồ sơ dành cho Nghiên cứu sinh

Trong tệp đính kèm gồm có: - Quy trình chấm luận án các cấp - Quyết định kèm theo quy trình chấm luận án các cấp - Các mẫu hồ sơ dành cho Nghiên cứu sinh

Dung lượng: 300

Tải về ngay

Chương trình đào tạo Tiến sĩ Việt Nam học

Dung lượng:

Tải về ngay

Quy chế 3050 sửa đổi quy chế 1555 về Đào tạo Sau Đại học

Dung lượng:

Tải về ngay

Hướng dẫn quy trình tổ chức Xêmina về nội dung luận án

Dung lượng:

Tải về ngay

Thông tin Luận văn tiếng Việt và tiếng Anh_Do Thi Loan

Thông tin Luận văn tiếng Việt và tiếng Anh

Dung lượng: 37kB

Tải về ngay

Thông tin luận án tiến sĩ của NCS Phạm Thị Thu Hà

thông tin luận án tiến sĩ của NCS Phạm Thị Thu Hà

Dung lượng:

Tải về ngay

Thông tin luận văn Thạc sĩ của Annete Wong

Dung lượng:

Tải về ngay

Danh sách các nghiên cứu sinh khóa 1, 2, 3, 4 chuyên ngành Việt Nam học

Nếu trình tải về không tự hiện lên, kính mời thầy, cô và các bạn tải về Danh sách nghiên cứu sinh chuyên ngành Việt Nam học các khóa 1, 2, 3, 4 theo đường dẫn sau: https://drive.google.com/open?id=0B2YSNz5FG7EHZXFjVUtaVkRCOUk

Dung lượng:

Tải về ngay

Mẫu hồ sơ bảo vệ luận án Tiến sĩ

Dung lượng:

Tải về ngay

1 2 3 4
 
  Tiếng Việt cho người nước ngoài
 
  Tin hoạt động của Viện
 
  Tin Việt Nam học
 
  Hội thảo khoa học
 
  Chương trình hợp tác, nghiên cứu
 
  Đề tài, đề án
 
  Hoạt động đoàn thể
 
  Sách, giáo trình
 
  Trao đổi học thuật
 
  Tài liệu số
 
  Liên hệ
 
  Hỗ trợ trực tuyến  

- Phòng Hành chính Tổng hợp

024.355.89.073

- Phòng Khoa học công nghệ và Đào tạo

024.355.77.203

- Đăng ký học tiếng Việt

Phòng 102, tầng 1, nhà A, 336 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: 0243.5577203 (Ms: Ngọc Anh)

Email: daotao.ivides@vnu.edu.vn

  Văn bản