Ivides » Hội thảo Quốc tế Khu vực học 2019
 

Hội thảo Quốc tế Khu vực học 2019

 

HỘI THẢO KHU VỰC HỌC - VIỆT NAM HỌC: ĐỊNH HƯỚNG NGHIÊN CỨU VÀ ĐÀO TẠO

16h:4 (GMT+7) - Thứ ba, 23/10/2018

Ra đời từ sau Chiến tranh thế giới thứ II ở phương Tây với tính chất là một phương thức tổ chức nghiên cứu đa ngành (multi-disciplinary studies), sau phát triển thành một định hướng nghiên cứu liên ngành (inter-disciplinary studies), khu vực học (area studies) đã phát triển thành một khoa học cơ bản, liên ngành, định hướng ứng dụng. Để đáp ứng yêu cầu của thực tiễn, từ sau khi ra đời, khu vực học đã trải qua nhiều bước phát triển, trở thành khu vực học hiện đại (modern area studies) vào cuối thế kỷ 20 và nghiên cứu toàn cầu (global studies) vào đầu thế kỷ 21.

      I. Bối cảnh - tính cấp thiết:

    Ra đời từ sau Chiến tranh thế giới thứ II ở phương Tây với tính chất là một phương thức tổ chức nghiên cứu đa ngành (multi-disciplinary studies), sau phát triển thành một định hướng nghiên cứu liên ngành (inter-disciplinary studies), khu vực học (area studies) đã phát triển thành một khoa học cơ bản, liên ngành, định hướng ứng dụng. Để đáp ứng yêu cầu của thực tiễn, từ sau khi ra đời, khu vực học đã trải qua nhiều bước phát triển, trở thành khu vực học hiện đại (modern area studies) vào cuối thế kỷ 20 và nghiên cứu toàn cầu (global studies) vào đầu thế kỷ 21.

    Nếu như trước đây, khu vực học đặt mục tiêu đưa lại nhận thức tổng quát về một không gian lịch sử - văn hóa nào đó thì khu vực học hiện đại hướng tới nhận thức tổng quát và sâu sắc về những không gian phát triển bền vững, tức là chỉ ra, đánh giá liên ngành đối với các nguồn lực, tiềm năng, cơ hội phát triển của không gian nghiên cứu. Trên cơ sở đó, các nghiên cứu sẽ đề ra được giải pháp có ý nghĩa khoa học và giá trị thực tiễn cao, trực tiếp đóng góp vào chiến lược phát triển bền vững của khu vực. Tiến một bước xa hơn, khu vực học phải đặt không gian phát triển bền vững đó trong phối cảnh và mối tương tác đa chiều có tính chất toàn cầu.

     Trên nền tảng khu vực học, Việt Nam học ra đời và phát triển khá mạnh mẽ cả trên thế giới và ở Việt Nam. Việt Nam học đã góp phần không nhỏ vào việc cung cấp những nhận thức vừa tổng quát và chuyên sâu về Việt Nam trong lịch sử, hiện tại và tương lai. Trong quá trình đó, nghiên cứu Việt Nam cũng đã thu hút được nhiều nhà khoa học trong và ngoài nước, từ nhiều chuyên môn khác nhau bao gồm lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn, cũng như trong các lĩnh vực nghiên cứu mới về như truyền thông, công nghệ…

     Tuy nhiên, trong những năm qua, khu vực học nói chung và Việt Nam học nói riêng cũng trải qua không ít thăng trầm và hiện tại đang đối mặt với nhiều thách thức nghiêm trọng. Trong nghiên cứu và đào tạo, dường như Việt Nam học ở cả Việt Nam và nước ngoài đang không bắt kịp những bước chuyển biến về lý luận, phương pháp và cách tiếp cận của khu vực học hiện đại, không đáp ứng tốt yêu cầu của thực tiễn. Trên thế giới, nhiều trung tâm đào tạo và nghiên cứu nổi tiếng về Đông Nam Á học và Việt Nam học đã bị rơi vào khủng hoảng trầm trọng, một số cơ sở phải đóng cửa hoàn toàn. Trong khi đó, không ít trung tâm vẫn tiếp tục tổ chức thành công hoạt động đào tạo và nghiên cứu trên nền tảng của khu vực học hiện đại và nghiên cứu toàn cầu.

     Nhằm tổng kết lại những kinh nghiệm tổ chức đào tạo và nghiên cứu Khu vực học/Việt Nam học ở Việt Nam và trên thế giới, trao đổi và đi tới sự thống nhất cơ bản về học thuật và định hướng phát triển của Việt Nam học dựa trên nền tảng của Khu vực học hiện đại và nghiên cứu toàn cầu; đồng thời, tăng cường hơn nữa việc kết nối các nhà Việt Nam học trong nước và quốc tế, tranh thủ thêm sự ủng hộ của cộng đồng các nhà khoa học đối với công cuộc xây dựng đất nước và mở rộng hợp tác quốc tế của Việt Nam, Viện Việt Nam học và Khoa học phát triển (ĐH Quốc gia Hà Nội) dự định tổ chức một Hội thảo khoa học quốc tế với chủ đề:

 “Khu vực học - Việt Nam học: Định hướng nghiên cứu và đào tạo”.

 

      II. Mục đích Hội thảo:                          

     - Hệ thống hóa lý luận, phương pháp nghiên cứu và cách tiếp cận của Khu vực học, Khu vực học hiện đại và Nghiên cứu toàn cầu.

   - Tổng kết, đánh giá kinh nghiệm tổ chức đào tạo và nghiên cứu Khu vực học/Việt Nam học ở Việt Nam và nước ngoài.

   - Xác định định hướng đổi mới hoạt động đào tạo và nghiên cứu Khu vực học/Việt Nam học nhằm đáp ứng tốt hơn các yêu cầu thực tiễn của quá trình phát triển bền vững của Việt Nam đặt ra trong bối cảnh toàn cầu hóa và cách mạng công nghiệp mới.

 

      III. Các nội dung chính của Hội thảo

    - Sự phát triển của khu vực học: Lý luận và thực tiễn;

    - Kinh nghiệm tổ chức đào tạo và nghiên cứu Khu vực học/Việt Nam học ở Việt Nam và nước ngoài;

   -  Định hướng đào tạo Khu vực học/Việt Nam học trên nền tảng của Khu vực học hiện đại và nghiên cứu toàn cầu ;

    - Định hướng nghiên cứu Khu vực học/Việt Nam học trên nền tảng của Khu vực học hiện đại và nghiên cứu toàn cầu.

      IV. Quy mô hội thảo:

   - Số lượng đại biểu: khoảng 200 người

   - Số đại biểu quốc tế: khoảng 20 người đến từ Đức, Mỹ, Nhật Bản, Pháp, Hàn Quốc, LB. Nga, CH Séc vv…

   - Số báo cáo khoa học: 80 báo cáo, trong đó có 30 báo cáo mời.

   - Ngoài các phiên toàn thể, Hội thảo dự kiến sẽ có 6 tiểu ban về 2 mảng vấn đề: “Tổ chức nghiên cứu Khu vực học/Việt Nam học” và “Đào tạo Khu vực học/Việt Nam học liên ngành theo định hướng ứng dụng”.

   - Thời gian: 3 ngày (02 ngày tại hội trường, 01 ngày khảo sát)

   - Địa điểm: Hà Nội và Hòa Bình.

   - Thời gian dự kiến: Tháng 5/2019

IVIDES

Gửi bình luận


Họ tên  
Email  
Tiêu đề  
 
Gởi
 
  Tiếng Việt cho người nước ngoài
 
  Tin hoạt động của Viện
 
  Tin Việt Nam học
 
  Hội thảo khoa học
 
  Chương trình hợp tác, nghiên cứu
 
  Đề tài, đề án
 
  Hoạt động đoàn thể
 
  Sách, giáo trình
 
  Trao đổi học thuật
 
  Tài liệu số
 
  Liên hệ
 
  Hỗ trợ trực tuyến  

- Phòng Hành chính Tổng hợp

024.355.89.073

- Phòng Khoa học công nghệ và Đào tạo

024.355.77.203

- Đăng ký học tiếng Việt

Phòng 102, tầng 1, nhà A, 336 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: 0243.5577203 (Ms: Ngọc Anh)

Email: daotao.ivides@vnu.edu.vn

  Văn bản