Ivides » Đào tạo » Luận văn, luận án
 

Luận văn, luận án

 

Thông báo hoãn tổ chức Xêmina của Nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Huệ

15h:4 (GMT+7) - Thứ sáu, 17/11/2017

Thông báo hoãn tổ chức Xêmina của Nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Huệ

Theo như thông báo buổi Xêmina luận án của Nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Huệ được tổ chức vào thời gian 8:30 ngày 21/11/2017 tại phòng 101 nhà A.

Nhưng vì điều kiện gia đình có việc đột xuất không thể bảo vệ vào thời gian trên. Phòng Nghiên cứu Khu vực học xin trân trọng thông báo đến toàn thể các thầy cô và các anh chị Nghiên cứu sinh được biết.

Trân trọng!

Phòng Khu vực học

Gửi bình luận


Họ tên  
Email  
Tiêu đề  
 
Gởi
 
  Tiếng Việt cho người nước ngoài
 
  Tin hoạt động của Viện
 
  Tin Việt Nam học
 
  Hội thảo khoa học
 
  Chương trình hợp tác, nghiên cứu
 
  Đề tài, đề án
 
  Hoạt động đoàn thể
 
  Sách, giáo trình
 
  Trao đổi học thuật
 
  Tài liệu số
 
  Liên hệ
 
  Hỗ trợ trực tuyến  

Phòng Hành chính Tổng hợp

024.355.89.073

Phòng Khoa học công nghệ và Đào tạo

024.355.77.203

  Văn bản