Ivides » Đào tạo » Đào tạo sau đại học
 

Đào tạo sau đại học

 

Bảo vệ thành công LATS của NCS Ngô Hải Ninh

14h:36 (GMT+7) - Thứ sáu, 12/10/2018

Bảo vệ thành công Luận án Tiến sĩ Việt Nam học với đề tài Nghiên cứu phát triển du lịch bền vững tại tỉnh Quảng Ninh trong bối cảnh biến đổi khí hậu

   Sáng ngày 06 tháng 10 năm 2018 tại Viện Việt Nam học và Khoa học phát triển, ĐHQGHN, NCS Ngô Hải Ninh đã bảo vệ thành công Luận án Tiến sĩ chuyên ngành Việt Nam học, mã số 62 22 01 13, Người hướng dẫn khoa học: GS. TSKH. Trương Quang Học

 

      Đóng góp mới của Luận án:

 

-        Luận án là công trình khoa học nghiên cứu một cách tổng thể và hệ thống phát triển du lịch bền vững trong bối cảnh biến đổi khí hậu tỉnh Quảng Ninh theo cách tiếp cận hệ thống, liên ngành, liên vùng đặc trưng cho khu vực học. Vì vậy, các kết quả nghiên cứu của luận án có ý nghĩa khoa học, góp phần bổ sung hoàn thiện cơ sở lý luận cho nghiên cứu những vấn đề phát triển ở Việt Nam theo hướng khu vực học hiện đại.

 

-        Kết quả nghiên cứu của luận án là tài liệu tham khảo hữu ích cho địa phương trong định hướng và xây dựng kế hoạch hành động phát triển du lịch bền vững trong bối cảnh biến đổi khí hậu, đáp ứng các yêu cầu chiến lược tăng trưởng xanh của tỉnh.

 

      Những kết quả chính của Luận án:

 

-        Đã xác định được các tiêu chí đánh giá mức độ phát triển du lịch bền vững của tỉnh Quảng Ninh.

 

-        Đánh giá được thực trạng phát triển du lịch tỉnh Quảng Ninh theo các tiêu chí du lịch bền vững;

 

-        Đề xuất được hai nhóm giải pháp tổng hợp cho phát triển du lịch bền vững tỉnh Quảng Ninh trong bối cảnh biến đổi khí hậu.

 

      Một số hình ảnh của buổi bảo vệ:

 

 

 

 

 

 

Thúy Hằng - KHCN&ĐT

Gửi bình luận


Họ tên  
Email  
Tiêu đề  
 
Gởi
 
  Tiếng Việt cho người nước ngoài
 
  Tin hoạt động của Viện
 
  Tin Việt Nam học
 
  Hội thảo khoa học
 
  Chương trình hợp tác, nghiên cứu
 
  Đề tài, đề án
 
  Hoạt động đoàn thể
 
  Sách, giáo trình
 
  Trao đổi học thuật
 
  Tài liệu số
 
  Liên hệ
 
  Hỗ trợ trực tuyến  

- Phòng Hành chính Tổng hợp

024.355.89.073

- Phòng Khoa học công nghệ và Đào tạo

024.355.77.203

- Đăng ký học tiếng Việt

Phòng 102, tầng 1, nhà A, 336 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: 0243.5577203 (Ms: Ngọc Anh)

Email: daotao.ivides@vnu.edu.vn

  Văn bản