Ivides » Đào tạo » Đào tạo sau đại học
 

Đào tạo sau đại học

 

Bảo vệ thành công LATS của NCS Bùi Cẩm Phượng

15h:58 (GMT+7) - Thứ tư, 5/09/2018

Bảo vệ thành công Tiến sĩ Việt Nam học với đề tài “Nghiên cứu du lịch dựa vào cộng đồng người Tày khu vực ven hồ thủy điện Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang”

          Sáng ngày 04 tháng 9 năm 2018 tại Viện Việt Nam học và Khoa học phát triển, ĐHQGHN, NCS Bùi Cẩm Phượng đã bảo vệ thành công Luận án Tiến sĩ chuyên ngành Việt Nam học, mã số 62 22 01 13, Người hướng dẫn khoa học: HD1: PGS.TS. Trần Đức Thanh; HD2: TS. Vũ Kim Chi

 

          Đóng góp mới của Luận án:

 

- Những kết quả nghiên cứu của luận án làm phong phú thêm hệ thống lý luận khoa học, các kỹ thuật và phương pháp sử dụng trong nghiên cứu, đánh giá tiềm năng phát triển du lịch dựa vào cộng đồng địa phương tại khu vực ven hồ thủy điện.

 

        Những kết quả chính của Luận án:

 

-Đã tổng quancó chọn lọc cácnghiên cứu liên quan tới du lịch dựa vào cộng đồng; tổng luận được những mô hình lý thuyết phù hợp; sử dụng phối hợp các phương pháp nghiên cứu định tính và định lượng nhằm giải quyết hiệu quả các vấn đề khoa học được đặt ra trong luận án.

 

-Đã phân tích được tiềm năng tài nguyên du lịch, đặc trưng về không gian văn hóa của người Tày và đánh giá được được nhu cầu của khách du lịch tại khu vực cư trú của cộng đồng người Tày ven hồ thủy điện Tuyên Quang.

 

-Đã phân tích được thực trạng kiến thức, kỹ năng, thái độ và thực tiễn tham gia vào hoạt động du lịch của cộng đồng người Tày khu vực ven hồ thủy điện Tuyên Quang.

 

-Đã đề xuất được định hướng xây dựng mô hình du lịch dựa vào cộng đồng và các giải pháp khả thi tại khu vực nghiên cứu.

 

        Dưới đây là một số hình ảnh tiêu biểu:

 

 

 

 

Ngọc Anh - KHCN&ĐT

Gửi bình luận


Họ tên  
Email  
Tiêu đề  
 
Gởi
 
  Tiếng Việt cho người nước ngoài
 
  Tin hoạt động của Viện
 
  Tin Việt Nam học
 
  Hội thảo khoa học
 
  Chương trình hợp tác, nghiên cứu
 
  Đề tài, đề án
 
  Hoạt động đoàn thể
 
  Sách, giáo trình
 
  Trao đổi học thuật
 
  Tài liệu số
 
  Liên hệ
 
  Hỗ trợ trực tuyến  

Phòng Hành chính Tổng hợp

024.355.89.073

Phòng Khoa học công nghệ và Đào tạo

024.355.77.203

  Văn bản