Ivides » Tin hoạt động của Viện
 

Tin hoạt động của Viện

 

Thông báo xét và bổ nhiệm chức danh GS Viện Việt Nam học và Khoa học phát triển

10h:0 (GMT+7) - Thứ sáu, 20/03/2015

Trên cơ sở mục tiêu, nhiệm vụ đào tạo và nghiên cứu khoa học của Viện, Viện VNH&KHPT có nhu cầu bổ nhiệm 01 chức danh giáo sư (GS) năm 2015 thuộc ngành Lịch sử.

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

VIỆN VIỆT NAM HỌC

VÀ KHOA HỌC PHÁT TRIỂN

 

 
 
 

 

 


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

Hà Nội, ngày 12  tháng 03  năm 2015

THÔNG BÁO

V/v xét và bổ nhiệm chức danh GS Viện Việt Nam học và Khoa học phát triển

 

Căn cứ Quyết định số 174/2008/QĐ-TTg ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ ban hành quy định tiêu chuẩn, thủ tục bổ nhiệm, miễn nhiệm chức danh GS, PGS;

Căn cứ Quyết định số 20/2012/QĐ-TTg ngày 24 tháng 4 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của “Quy định tiêu chuẩn, thủ tục bổ nhiệm, miễn nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư” ban hành kèm theo Quyết định số 174/2008/QĐ-TTg ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ;

Căn cứ Thông tư số 16/2009/TT-BGDĐT ngày 17 tháng 7 năm 2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định chi tiết việc xét công nhận, hủy bỏ công nhận đạt tiêu chuẩn, bổ nhiệm, miễn nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư;

Căn cứ Thông tư số 30/2012/TT-BGDĐT ngày 11 tháng 9 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 16/2009/TT-BGDĐT ngày 17 tháng 7 năm 2009;

 Trên cơ sở mục tiêu, nhiệm vụ đào tạo và nghiên cứu khoa học của Viện, Viện VNH&KHPT có nhu cầu bổ nhiệm 01 chức danh giáo sư (GS) năm 2015 thuộc ngành Lịch sử.

Kính đề nghị các cá nhân có nguyện vọng bổ nhiệm chức danh giáo sư có đủ điều kiện theo quy định nộp hồ sơ đăng ký bổ nhiệm, hồ sơ gồm:

1.      Bản đăng ký xét bổ nhiệm chức danh GS

2.      Bản sao công chứng Quyết định công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS

3.      Bản sao công chứng Giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS

Thời hạn nhận hồ sơ đến hết ngày 25 tháng 03 năm 2015.

Địa chỉ liên hệ và nhận hồ sơ:

Phòng Hành chính - Tổ chức - Đối ngoại, Viện Việt Nam học và Khoa học phát triển, P.204, tầng 2, nhà A, 336 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội.

Điện thoại: 043.5589073

 

KT. VIỆN TRƯỞNG

PHÓ VIỆN TRƯỞNG

 

 

 

 

Vũ Kim Chi

Gửi bình luận


Họ tên  
Email  
Tiêu đề  
 
Gởi
 
  Tiếng Việt cho người nước ngoài
 
  Tin hoạt động của Viện
 
  Tin Việt Nam học
 
  Hội thảo khoa học
 
  Chương trình hợp tác, nghiên cứu
 
  Đề tài, đề án
 
  Hoạt động đoàn thể
 
  Sách, giáo trình
 
  Liên hệ
 
  Hỗ trợ trực tuyến  

Phòng Hành chính Tổng hợp

024.355.89.073

Phòng Khoa học công nghệ và Đào tạo

024.355.77.203

  Văn bản