Ivides » Tin hoạt động của Viện
 

Tin hoạt động của Viện

 

Hội nghị công chức, viên chức và tổng kết năm học 2013 - 2014

11h:52 (GMT+7) - Thứ sáu, 5/09/2014

Ngày 03 tháng 9 năm 2014, Viện Việt Nam học và Khoa học phát triển tổ chức Hội nghị công chức, viên chức và Tổng kết năm học 2013 – 2014.

Tới dự và chỉ đạo Hội nghị có GS.TS. Nguyễn Hữu Đức, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Phó Giám đốc ĐHQGHN. Đại diện các phòng ban chức năng của ĐHQGHN có PGS. TS Đinh Văn Hường, Trưởng ban Chính trị và Công tác Học sinh - sinh viên, Chủ tịch Công đoàn, TS. Vũ Viết Bình, Phó Trưởng Ban Đào tạo, TS Nguyễn Nam Hoàng, Phó Trưởng ban Hợp tác và phát triển, Ths. Đoàn Văn Cường, Phó Trưởng Ban tổ chức cán bộ, ThS Mai Thế Hùng, phó trưởng Ban tài chính.

Tham dự hội nghị còn có Ban lãnh đạo Viện và toàn thể cán bộ, viên chức của Viện Việt Nam học và Khoa học phát triển.

Thay mặt toàn thể công chức, viên chức Viện, Viện trưởng Phạm Hồng Tung trình bày tóm tắt Báo cáo tổng kết tình hình năm học 2013 – 2014 và Kế hoạch nhiệm vụ năm học 2014 – 2015. Trong năm học vừa qua, Viện đã duy trì khối đoàn kết toàn đơn vị với sự đồng thuận nhất trí cao trong việc thực hiện các công việc chung của Viện và nhiệm vụ của ĐHQGHN. Cụ thể:

- Triển khai nhiều đề tài nghiên cứu khoa học các cấp, đảm bảo đúng tiến độ và chất lượng nghiên cứu, góp phần củng cố và quảng bá thương hiệu của Viện là trung tâm nghiên cứu liên ngành, khu vực học.

- Phối hợp với nhiều địa phương triển khai các hoạt động  nghiên cứu cơ bản, liên ngành có tính ứng dụng cao với Hà Nội, Quảng Ninh, Thái Bình, Sơn La…

- Về công tác tái cơ cấu, tổ chức lãnh đạo, Viện tiến hành tái cấu trúc các phòng ban theo hướng gọn nhẹ, chuyên nghiệp hóa công tác hành chính, quản lý, chuyên môn hóa các phòng nghiên cứu. Tổ chức thi tuyển công chức, thí điểm thi tuyển chức danh Phó Viện trưởng theo đúng chủ trương của ĐHQGHN

- Phối hợp cùng Cục thông tin đối ngoại, Bộ Thông tin truyền thông và Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức biên tập, chỉnh sửa, bổ sung để tái bản bộ Lịch sử Việt Nam (4 tập), đồng thời tiến hành dịch để công bố bằng tiếng Anh, tăng chỉ số trích dẫn của công trình khi công bố và phổ biến trong giới Việt Nam học quốc tế.

- Về công tác đào tạo, hiện tại Viện đang tiếp tục triển khai hoạt động đào tạo các khóa Thạc sỹ và Tiến sỹ Việt Nam học theo chương trình nhiệm vụ chiến lược.

- Về hợp tác quốc tế, Viện có quan hệ chặt chẽ với nhiều trung tâm, nhiều trường đại học lớn trên thế giới, nghiên cứu về các vấn đề khu vực học và Việt Nam học, như: Đại học Paris 7 (Pháp), Đại học Quốc gia Tokyo, Đại học Quốc gia Hiroshima, Đại học nữ Nara (Nhật Bản), Đại học Quốc gia Seoul (Hàn Quốc)... Viện đã triển khai một số dự án hợp tác nghiên cứu quốc tế. Thêm vào đó, Viện đã mời giảng viên là các giáo sư uy tín của nhiều trường đại học lớn trên thế giới đến giảng dạy cho học viên và nghiên cứu sinh.

Cũng cần phải nói thêm rằng, cùng với hoạt động nghiên cứu, đào tạo và hợp tác quốc tế, nhiều cán bộ của Viện đã trực tiếp tham gia vào các hoạt động đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển đảo như GS.TS Nguyễn Quang Ngọc…

Đánh giá các kết quả đã đạt được, Viện trưởng cho rằng năm học vừa qua, nhờ sự quan tâm chỉ đạo thường xuyên của ĐHQGHN và sự chỉ đạo chặt chẽ của Chi ủy, cấp chính quyền, sự phối hợp của các tổ chức đoàn thể chính trị xã hội, Viện đã đạt được những thành tựu nhất định, tuy nhiên cần phải nỗ lực, chủ động hơn nữa trong việc triển khai các đề tài nghiên cứu, đẩy mạnh chất lượng đào tạo và nâng cao trình độ ngoại ngữ của cán bộ, viên chức.

Với những kết quả đã đạt được trong năm học 2013-2014, nhiệm vụ trọng tâm của năm học 2014 – 2015 là:

1. Tiếp tục củng cố khối đoàn kết nội bộ, hoàn thành các nhiệm vụ của Viện và ĐHQGHN;

2. Đưa trung tâm Hà Nội học và Phát triển thủ đô vào hoạt động trở thành đầu mối hợp tác giữa ĐHQGHN và UBND thành phố Hà Nội;

3. Nâng cao chất lượng hoạt động nghiên cứu khoa học và đào tạo của các phòng chuyên môn. Có cơ chế phù hợp mời chuyên gia, các nhà khoa học có uy tín cao của Việt Nam và thế giới đến nghiên cứu, giảng dạy tại Viện;

4. Tiếp tục phát huy thế mạnh hợp tác quốc tế, xây dựng mạng lưới các nhà Việt Nam học trên thế giới, tranh thủ tiếng nói ủng hộ, đồng tình dựa trên các kết quả nghiên cứu trong công tác đấu tranh bảo vệ chủ quyền, phát triển và hội nhập quốc tế của Viện và ĐHQGHN

5. Tổ chức tốt công tác đào tạo Thạc sỹ và Tiến sỹ Việt Nam học theo hướng vững về chuyên môn và ngoại ngữ, đảm bảo cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu của xã hội. Tăng số lượng giáo viên và thời lượng giảng dạy bằng tiếng Anh. Thúc đẩy nghiên cứu, gắn nghiên cứu với đào tạo để nâng cao chất lượng chuyên môn cho học viên cao học và nghiên cứu sinh;

6. Tăng cường công bố khoa học trên các tạp chí chuyên ngành trong nước, đồng thời phấn đấu các công trình có chỉ số trích dẫn cao và tăng chỉ số bài báo trên tạp chí thuộc hệ thống ISI/SCOPUS.

Cùng với báo cáo tổng kết, Hội nghị dành thời gian nghe và thảo luận về Báo cáo hoạt động của Ban thanh tra nhân dân năm 2013 – 2014. Với các chức năng được giao, Ban Thanh tra nhân dân trực tiếp giám sát các hoạt động của Viện trên các lĩnh vực đào tạo, khoa học, tổ chức - hành chính, đối ngoại. Ban thanh tra cũng đề xuất phương hướng hoạt động trong năm học tới: tiếp tục giám sát các công tác của Viện, tổ chức các cuộc họp thường kỳ, lắng nghe ý kiến các cán bộ, viên chức để Ban thanh tra nhân dân kịp thời đề xuất giải pháp hợp lý, tháo gỡ khó khăn, tăng cường giám sát kỉ luật lao động toàn cơ quan.

Đại diện BCH Công đoàn trình bày báo cáo hoạt động công đoàn trong năm học 2013 – 2014 và phát động phong trào thi đua năm học 2014 – 2015. Trong năm học qua, Công đoàn đã có những bước phát triển mạnh, chăm lo đời sống cán bộ, xây dựng, duy trì tinh thần đoàn kết giúp đỡ nhau trong công việc, thực hiện đầy đủ chế độ đối với cán bộ, viên chức của Viện. Cùng với đó, Công đoàn phát động chương trình quyên góp và ủng hộ trẻ em vùng cao huyện Trà Lĩnh tỉnh Cao Bằng và Sìn Hồ tỉnh Lai Châu... Trong năm học mới, Phong trào thi đua được phát động là đoàn kết xây dựng Viện trở thành trung tâm đào tạo và nghiên cứu Việt Nam học theo định hướng liên ngành, khu vực học hàng đầu của Việt Nam, từng bước đạt tầm khu vực và quốc tế.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, GS.TS. Nguyễn Hữu Đức đánh giá cao những thành tựu mà Viện Việt Nam học và Khoa học phát triển đã đạt được trong thời gian qua. Phó Giám đốc đề nghị, trong năm học 2014 – 2015, Viện cần phát huy thế mạnh từng bước hội nhập quốc tế đúng với đặc trưng của Viện, kết hợp xây dựng văn hoá và con người Việt Nam, đồng thời Viện cần thể hiện rõ vai trò trong việc gìn giữ và phát triển mạng lưới nghiên cứu Việt Nam học.

Phó Giám đốc yêu cầu, tập thể cán bộ của Viện cần xây dựng Trung tâm Hà Nội học và Phát triển Thủ đô xứng tầm là trung tâm nghiên cứu cơ bản, liên ngành, định hướng ứng dụng phục vụ sự nghiệp phát triển bền vững của thành phố Hà Nội, đầu mối liên kết, hợp tác và giao lưu học thuật giữa ĐHQGHN với thành phố Hà Nội và các đối tác ở trong và ngoài nước. Bên cạnh đó, Phó Giám đốc chỉ đạo, Viện cần tăng cường mở rộng hợp tác đào tạo liên kết quốc tế, bước đầu biên soạn chuyên san về nghiên cứu Việt Nam, tiến tới xây dựng Tạp chí Nghiên cứu Việt Nam trực thuộc Viện.

Tống Văn Lợi, Lê Thúy Hằng

Gửi bình luận


Họ tên  
Email  
Tiêu đề  
 
Gởi
 
  Tiếng Việt cho người nước ngoài
 
  Tin hoạt động của Viện
 
  Tin Việt Nam học
 
  Hội thảo khoa học
 
  Chương trình hợp tác, nghiên cứu
 
  Đề tài, đề án
 
  Hoạt động đoàn thể
 
  Sách, giáo trình
 
  Liên hệ
 
  Hỗ trợ trực tuyến  

Phòng Hành chính Tổng hợp

024.355.89.073

Phòng Khoa học công nghệ và Đào tạo

024.355.77.203

  Văn bản