Ivides » Tin hoạt động của Viện
 

Tin hoạt động của Viện

 

Tổng kết tình hình thực hiện đề án thành phần nhiệm vụ chiến lược giai đoạn 2008 - 2014

10h:13 (GMT+7) - Thứ sáu, 29/08/2014

Tên đề án thành phần: Xây dựng và phát triển chuyên ngành đạt trình độ quốc tế. Đơn vị thực hiện: Viện Việt Nam học và Khoa học phát triển

Ngày 27 tháng 8 năm 2014, Đại học Quốc gia Hà Nội làm việc với Viện Việt Nam học và Khoa học phát triển về việc tổng kết tình hình thực hiện nhiệm vụ chiến lược giai đoạn 2008-2014. Chủ trì cuộc họp là PGS.TS Nguyễn Kim Sơn, Phó Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội. Tham gia cuộc họp còn có lãnh đạo các Ban Tổ chức cán bộ, Ban Tài chính, Ban Khoa học Công nghệ và Ban Đào tạo.

Đại diện đơn vị thực hiện tham gia cuộc họp có PGS. TS. Phạm Hồng Tung, Viện trưởng, TS. Vũ Kim Chi, Phó Viện trưởng, lãnh đạo và chuyên viên các phòng Quản lý Khoa học và Đào tạo, phòng Tổ chức – Hành chính – Đối ngoại.

Nội dung cuộc họp tập trung vào tình hình thực hiện nhiệm vụ chiến lược của hai chương trình đào tạo thạc sỹ và tiến sỹ chuyên ngành Việt Nam học đạt chuẩn quốc tế của Viện giai đoạn từ năm 2008 - 2014.

Buổi họp nhận được nhiều ý kiến trao đổi từ lãnh đạo các Ban và thành viên trong Viện. Sau khi nghe PGS. TS. Phạm Hồng Tung trình bày các kết quả và tồn tại trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chiến lược, lãnh đạo các Ban đã nêu ý kiến nhận xét. Nhìn chung, qua các kết quả cho thấy sự thành công của chương trình nhiệm vụ chiến lược thực hiện tại Viện với nhiều chỉ tiêu đạt mức đề ra. Điểm nổi bật nhất là Viện có số người học là người nước ngoài chiếm tỉ lệ cao nhất trong Đại học Quốc gia Hà Nội, tương đương 25 %, cao hơn nhiều so với tiêu chí Đại học nghiên cứu. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện, vẫn còn một số khó khăn cần có giải pháp cụ thể, hiệu quả.

Tiếp thu ý kiến nhận xét của lãnh đạo các Ban, Viện trưởng và các cán bộ của Viện bày tỏ nguyện vọng được Đại học Quốc gia Hà Nội tiếp tục đầu tư, quan tâm, chỉ đạo trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chiến lược.

Cuối cùng, PGS. TS. Nguyễn Kim Sơn kết luận cuộc họp, ghi nhận sự cố gắng vượt bậc của Viện Việt Nam học và Khoa học phát triển trong việc nâng cao chất lượng đào tạo theo khung chương trình nhiệm vụ chiến lược, phấn đấu vươn lên đạt chuẩn quốc tế. Trong thời gian tới, Đại học Quốc gia Hà Nội tiếp tục đầu tư theo các nhiệm vụ, hạng mục cụ thể cho Viện, đồng thời, Viện cần phát huy các nguồn lực để nâng cao chất lượng đào tạo.

Thúy Hằng

Gửi bình luận


Họ tên  
Email  
Tiêu đề  
 
Gởi
 
  Tiếng Việt cho người nước ngoài
 
  Tin hoạt động của Viện
 
  Tin Việt Nam học
 
  Hội thảo khoa học
 
  Chương trình hợp tác, nghiên cứu
 
  Đề tài, đề án
 
  Hoạt động đoàn thể
 
  Sách, giáo trình
 
  Liên hệ
 
  Hỗ trợ trực tuyến  

Phòng Hành chính Tổng hợp

024.355.89.073

Phòng Khoa học công nghệ và Đào tạo

024.355.77.203

  Văn bản