Ivides » Tin Đại học Quốc gia Hà Nội
 

Tin Đại học Quốc gia Hà Nội

 

Đăng ký đề xuất nhiệm vụ năm 2015 của Chương trình Tây Bắc

14h:43 (GMT+7) - Thứ hai, 18/08/2014

Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) trân trọng gửi tới Quý cơ quan thông báo đề xuất nhiệm vụ tham gia thực hiện Chương trình Khoa học và Công nghệ trọng điểm cấp Nhà nước giai đoạn 2013-2018 "Khoa học và công nghệ phục vụ phát triển bền vững vùng Tây Bắc" năm 2015

Kính gửi:                         

- Các Bộ, Ban, Ngành Trung ương;

- UBND các tỉnh và thành phố trực thuộc Trung ương;

- Học viện Chính trị - Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh;

- Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam;

- Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam;

- Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh;

- Các đơn vị thành viên và trực thuộc của Đại học Quốc gia Hà Nội;

- Các Học viện, Đại học, Trường Đại học, Viện nghiên cứu và Trung tâm nghiên cứu;

- Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam;

- Liên minh Hợp tác xã Việt Nam;

- Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam,

Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) trân trọng gửi tới Quý cơ quan thông báo đề xuất nhiệm vụ tham gia thực hiện Chương trình Khoa học và Công nghệ trọng điểm cấp Nhà nước giai đoạn 2013-2018 "Khoa học và công nghệ phục vụ phát triển bền vững vùng Tây Bắc" năm 2015. Để các đề xuất được thiết thực, hiệu quả và khả thi, ĐHQGHN kính đề nghị Quý cơ quan quan tâm đề xuất nhiệm vụ phù hợp với mục tiêu, nội dung của Chương trình đã được phê duyệt (Phụ lục gửi kèm) và phù hợp định hướng, nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của Bộ, Ban, Ngành và địa phương.

Đề xuất được thuyết minh theo mẫu gửi kèm (Mẫu phiếu đề xuất nhiệm vụ KH&CN được đăng tải trên trang: taybac.vnu.edu.vn) và được gửi về Văn phòng Chương trình Tây Bắc, Phòng 404, Nhà Điều hành Đại học Quốc gia Hà Nội, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội và bản mềm qua địa chỉ email: khcntaybac@vnu.edu.vn

Thời hạn nhận đề xuất: Trước ngày 15 tháng 08 năm 2014.

Đề nghị Quý cơ quan thông báo rộng rãi cho các tập thể, cá nhân các nhà khoa học thuộc Quý cơ quan được biết.

Đại học Quốc gia Hà Nội trân trọng thông báo./.

www.vnu.edu.vn

Gửi bình luận


Họ tên  
Email  
Tiêu đề  
 
Gởi
 
  Tiếng Việt cho người nước ngoài
 
  Tin Đại học Quốc gia Hà Nội
 
  Tin hoạt động của Viện
 
  Tin Việt Nam học
 
  Hội thảo khoa học
 
  Chương trình hợp tác, nghiên cứu
 
  Đề tài, đề án
 
  Hoạt động đoàn thể
 
  Sách, giáo trình
 
  Tài liệu download
 
  Tài nguyên số
 
  Liên hệ
 
  Hỗ trợ trực tuyến  

Phòng Hành chính Tổng hợp

024.355.89.073

Phòng Khoa học công nghệ và Đào tạo

024.355.77.203

  Văn bản