Ivides » Tin Đại học Quốc gia Hà Nội
 

Tin Đại học Quốc gia Hà Nội

 

Thành lập Hội đồng Thi đua – Khen thưởng ĐHQGHN

15h:1 (GMT+7) - Thứ tư, 26/09/2012

Ngày 19/09/2012, Giám đốc ĐHQGHN đã ban hành Quyết định số 3059/QĐ-CTHSSV về việc Thành lập Hội đồng Thi đua khen thưởng Đại học Quốc gia Hà Nội bao gồm các ông/bà có tên trong danh sách kèm theo.

 

Danh sách Hội đồng Thi đua – Khen thưởng ĐHQGHN

 

1.
GS.TS. Mai Trọng Nhuận
Bí thư Đảng ủy, Giám đốc ĐHQGHN, Chủ tịch Hội đồng
2.
PGS.TS. Phùng Xuân Nhạ
Phó Giám đốc Thường trực ĐHQGHN, Phó Chủ tịch Hội đồng
3.
PGS.TS. Đinh Văn Hường
Chủ tịch Công đoàn ĐHQGHN, Phó Chủ tịch Hội đồng
4.
PGS.TS. Nguyễn Kim Sơn
Phó Giám đốc ĐHQGHN, Ủy viên
5.
GS.TS. Nguyễn Hữu Đức
Phó Giám đốc ĐHQGHN, Ủy viên
6.
GS.TSKH. Vũ Minh Giang
Phó Giám đốc ĐHQGHN, Ủy viên
7.
ThS. Nguyễn Hải Minh
Bí thư đoàn ĐHQGHN, Ủy viên
8.
TS. Đinh Văn Toàn
Chánh Văn phòng, Ủy viên
9.
PGS.TS. Phạm Hồng Tung
Trưởng Ban Khoa học - Công nghệ, Ủy viên
10.
PGS.TS. Vũ Đức Minh
Trưởng Ban Kế hoạch Tài chính, Ủy viên
11.
TS. Nguyễn Thị Anh Thu
Trưởng Ban Quan hệ Quốc tế, Ủy viên
12.
PGS.TS. Lê Danh Tốn
Trưởng Ban Thanh tra, Ủy viên
13.
TS. Vũ Quốc Thái
Phó Trưởng Ban, phụ trách Ban Đào tạo, Ủy viên
14.
TS. Nguyễn Văn Thông
Phó Trưởng Ban Tổ chức Cán bộ, Ủy viên
15.
ThS. Nguyễn Thị Hồng Hạnh
Phó Trưởng Ban Chính trị và Công tác HSSV, Ủy viên Thư ký
16.
PGS.TS. Bùi Duy Cam
Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Ủy viên
17.
GS.TS. Nguyễn Văn Khánh
Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn, Ủy viên
18.
GS.TS. Nguyễn Hoà
Hiệu trưởng Trường Đại học Ngoại ngữ, Ủy viên
19.
PGS.TS. Nguyễn Ngọc Bình
Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ, Ủy viên
20.
PGS.TS. Nguyễn Hồng Sơn
Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế, Ủy viên
21.
PGS.TS. Lê Kim Long
Hiệu trưởng Trường Đại học Giáo dục, Ủy viên
22.
GS.TS. Nguyễn Quang Ngọc
Viện trưởng Viện Việt Nam học & KHPT, Ủy viên
23.
TS. Phạm Thị Trâm
Giám đốc Nhà Xuất bản, Ủy viên
24.
PGS.TS. Phạm Trung Kiên
Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ Sinh viên, Ủy viên

 

 Thường trực Hội đồng

 

1.
GS.TS. Mai Trọng Nhuận
Chủ tịch
2.
PGS.TS. Phùng Xuân Nhạ
Phó Chủ tịch 
3.
PGS.TS. Đinh Văn Hường
Phó Chủ tịch
4.
TS. Nguyễn Văn Thông
Uỷ viên
5.
ThS. Nguyễn Thị Hồng Hạnh
Uỷ viên Thường trực, Thư ký Hội đồng

 

 VNU Media - Ban CT&CTHSSV

Gửi bình luận


Họ tên  
Email  
Tiêu đề  
 
Gởi
 
  Tiếng Việt cho người nước ngoài
 
  Tin Đại học Quốc gia Hà Nội
 
  Tin hoạt động của Viện
 
  Tin Việt Nam học
 
  Hội thảo khoa học
 
  Chương trình hợp tác, nghiên cứu
 
  Đề tài, đề án
 
  Hoạt động đoàn thể
 
  Sách, giáo trình
 
  Tài liệu download
 
  Tài nguyên số
 
  Liên hệ
 
  Hỗ trợ trực tuyến  

Phòng Hành chính Tổng hợp

024.355.89.073

Phòng Khoa học công nghệ và Đào tạo

024.355.77.203

  Văn bản