Ivides » Đào tạo » Đào tạo Tiếng Việt
 

Đào tạo Tiếng Việt

 

CHƯƠNG TRÌNH HỌC TIẾNG VIỆT DÀNH CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI

13h:8 (GMT+7) - Thứ tư, 26/09/2012

Sinh viên muốn đăng ký học tiếng Việt hãy kích chuột vào đây để lấy mẫu đơn xin học và biết thêm các chi tiết về chương trình các khóa học, ...

 

CHƯƠNG TRÌNH HỌC TIẾNG VIỆT DÀNH CHO

NGƯỜI NƯỚC NGOÀI

 

Sinh viên muốn đăng ký học tiếng Việt hãy kích chuột vào đây để lấy  mẫu đơn xin học và biết thêm các chi tiết về chương trình các khóa học, ...

I. Các cấp học:

1. Cơ sở

2. Trung cấp

3. Cao cấp

II. Kiểm tra đầu vào: Học viên sẽ được sắp xếp học theo trình độ phù hợp sau khi tham dự kỳ thi kiểm tra trình độ đầu vào. Khi kết thúc khoá học học viên sẽ được nhận chứng chỉ do Viện Việt Nam học và Khoa học phát triển cấp.

III. Thời gian học: 3 tháng, 6 tháng, 1 năm, hoặc lâu hơn tuỳ theo yêu cầu của học viên.

IV. Giáo trình:

1. Trình độ cơ sở:

- Giáo trình giảng dạy: Tiếng Việt trình độ A (hai tập) - Đoàn Thiện Thuật chủ biên, do Viện Việt Nam học và Khoa học Phát triển và Nhà xuất bản Thế giới xuất bản (có kèm CD).

- Giáo trình tham khảo:

  1. Tiếng Việt cho người nước ngoài. Mai Ngọc Chừ, Nhà xuất bản Giáo dục.
  2. Giáo trình tiếng Việt cho người nước ngoài. Nguyễn Văn Huệ chủ biên (3 tập), Nhà xuất bản Giáo dục.

3. Thực hành tiếng Việt. Nguyễn Việt Hương, Nhà xuất bản Giáo dục. 1995.

4. Vietnamese (elementary), Ngô Như Bình. 1999.

5. Tiếng Việt cơ sở, Vũ Văn Thi, NXB Khoa học Xã hội – HN 1996.

6. Tiếng Việt I, Thạch Ngọc Minh- Trần Thị Minh Giới, Trường Đại học Tổng hợp thành phố Hồ Chí Minh- Trung tâm Nghiên cứu Việt Nam-Đông Nam Á, 1993 – 1994.

2. Trình độ trung cấp:

- Giáo trình giảng dạy: Tiếng Việt trình độ B. Đoàn Thiện Thuật chủ biên, do Trung tâm nghiên cứu Việt Nam và Giao lưu văn hoá (nay là Viện Việt Nam học và Khoa học Phát triển) và Nhà xuất bản Thế giới xuất bản (có kèm băng catsset).

- Giáo trình tham khảo:

1. Tiếng Việt nâng cao – Nguyễn Thiện Nam chủ biên.

2. Tiếng Việt trong giao dịch thương mại, Nguyễn Anh Quế – Hà Thị Quế Hương, Nhà xuất bản Văn hoá thông tin - H. 2000.

3. Contemporary Vietnamese Intermediate. Nguyễn Bích Thuận chủ biên, do Center for Southest Asian Studies xuất bản. 1997.

3. Trình độ cao cấp:

- Giáo trình giảng dạy: Tiếng Việt trình độ C. Đoàn Thiện Thuật chủ biên, do Trung tâm Nghiên cứu Việt Nam và Giao lưu Văn hoá (nay là  Viện Việt Nam học và Khoa học Phát triển) và Nhà Xuất bản Thế giới xuất bản (có kèm băng catsset).

- Giáo trình tham khảo:

1. Bài đọc tiếng Việt nâng cao (dành cho người nước ngoài). Hwang Gwi Yeon - Trịnh Cẩm Lan - Nguyễn Khánh Hà, Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà Nội; ngoài ra là các tài liệu chuyên môn sâu theo nhu cầu học của học viên.

2. Contemporary Vietnamese Readings Nguyễn Bích Thuận chủ biên, do Center for Southest Asian Studies xuất bản. 1995.

3. Tiếng Việt 4, Phan Văn Giưỡng, 1994.

- Giáo trình tham khảo:

Sách, báo, tạp chí chuyên ngành và các tài liệu tham khảo khác phục vụ cho mục đích học và nghiên cứu của sinh viên.

Ý kiến bạn đọc


  • Nguyễn Thanh Bình  (9h:25 (GMT+7) - Thứ hai, 3/07/2017)

    Tôi muốn đăng ký mua 3 cuốn giáo trình Tiếng Việt cơ sở, trung cấp, cao cấp của GS.TS Đoàn Thiện thuật, làm chủ biên

Gửi bình luận


Họ tên  
Email  
Tiêu đề  
 
Gởi

Tin khác


 
  Tiếng Việt cho người nước ngoài
 
  Tin hoạt động của Viện
 
  Tin Việt Nam học
 
  Hội thảo khoa học
 
  Chương trình hợp tác, nghiên cứu
 
  Đề tài, đề án
 
  Hoạt động đoàn thể
 
  Sách, giáo trình
 
  Liên hệ
 
  Hỗ trợ trực tuyến  

Phòng Hành chính Tổng hợp

024.355.89.073

Phòng Khoa học công nghệ và Đào tạo

024.355.77.203

  Văn bản