Ivides » Đào tạo
 

Đào tạo

 

Chỉ tiêu tuyển sinh sau đại học chuyên ngành Việt Nam học năm 2013

11h:46 (GMT+7) - Thứ sáu, 29/03/2013

Theo Quyết định số 680/QĐ-ĐT về việc phê duyệt chỉ tiêu tuyển sinh đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ năm 2013, Viện Việt Nam học và Khoa học phát triển được giao 25 chỉ tiêu thạch sỹ và 10 chỉ tiêu tiến sỹ. Cả hai bậc đào tạo đều thuộc chương trình Nhiệm vụ chiến lược của ĐHQG Hà Nội.

 

Ngày 08/3/2013, ĐHQGHN đã ban hành quyết định số 680/QĐ-ĐT về việc phê duyệt chỉ tiêu tuyển sinh đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ năm 2013 cho các đơn vị đào tạo sau đại học thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội. Danh sách cụ thể như sau:

 

STT
Đơn vị đào tạo
Chỉ tiêu thạc sĩ
Chỉ tiêu tiến sĩ
1
Trường Đại học Khoa học Tự nhiên
750
100
2
Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn
900
80
3
4
Trường Đại học Công nghệ
355
30
5
6
Trường Đại học Giáo dục
340
15
7
Khoa Luật
300
25
8
Khoa Sau đại học
60
0
9
Trung tâm Đào tạo, Bồi dưỡng giảng viên LLCT
100
18
10
Trung tâm Nghiên cứu Tài nguyên và Môi trường
30
5
11
Viện Công nghệ Thông tin
40
0
12
Viện Đảm bảo Chất lượng Giáo dục
30
6
13
Viện Tin học Pháp ngữ
40
0
14
Viện Việt Nam học và Khoa học phát triển
25
10
 
Tổng
3.890
329

Theo ĐHQG

Gửi bình luận


Họ tên  
Email  
Tiêu đề  
 
Gởi
 
  Tiếng Việt cho người nước ngoài
 
  Tin hoạt động của Viện
 
  Tin Việt Nam học
 
  Hội thảo khoa học
 
  Chương trình hợp tác, nghiên cứu
 
  Đề tài, đề án
 
  Hoạt động đoàn thể
 
  Sách, giáo trình
 
  Liên hệ
 
  Hỗ trợ trực tuyến  

Phòng Hành chính Tổng hợp

024.355.89.073

Phòng Khoa học công nghệ và Đào tạo

024.355.77.203

  Văn bản