Ivides » Khoa học » Chương trình nghiên cứu
 

Chương trình nghiên cứu

 

NHIỆM VỤ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

13h:18 (GMT+7) - Thứ tư, 26/09/2012

XÂY DỰNG VÀ TRIỂN KHAI MÔ HÌNH QUẢN LÝ VÀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG DỰA TRÊN VĂN HÓA CỘNG ĐỒNG Ở MỘT SỐ LÀNG NGHỀ VEN SÔNG CÀ LỒ

 

1. Tên nhiệm vụ


Tên tiếng Việt:

XÂY DỰNG VÀ TRIỂN KHAI MÔ HÌNH QUẢN LÝ VÀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG DỰA TRÊN VĂN HÓA CỘNG ĐỒNG Ở MỘT SỐ LÀNG NGHỀ VEN SÔNG CÀ LỒ

Tên tiếng Anh:

Designing and Developing a Management Model Based on Communal Culture for Solving the Environmental Problems in some Handicraft Villages on the Catchment of Ca Lo River

 

2. Thời gian: 24 tháng

Từ 10/2010 – 10/2012

3. Kinh phí: 300.000.000đ

(Ba trăm triệu đồng chẵn./.)

4. Những người tham gia

-         Chủ nhiệm:          TS Phạm Văn Lợi

-         Đồng chủ nhiệm: PGS.TS Phạm Hồng Tung

-         Các thành viên khác:

  1. Ths Phạm Minh Thế, Trung tâm Đào tạo, Bồi dưỡng giảng viên lý luận chính trị, Đại học Quốc gia Hà Nội, Thư ký đề tài;
  2. Bùi Văn Tuấn, Viện Việt Nam học và Khoa học phát triển, Đại học Quốc gia Hà Nội;
  3. Đặng Ngọc Hà, Viện Việt Nam học và Khoa học phát triển, Đại học Quốc gia Hà Nội;
  4. Giang Văn Trọng, Viện Việt Nam học và Khoa học phát triển, Đại học Quốc gia Hà Nội;

 

5. Mục tiêu

-         Nghiên cứu, phát triển những yếu tố tích cực của văn hóa cộng đồng để xây dựng mô hình quản lý và bảo vệ môi trường ở một số làng nghề ven sông Cà Lồ;

-         Nghiên cứu đề xuất phương án nhân rộng mô hình quản lý và bảo vệ môi trường dựa trên văn hóa cộng đồng ở các làng nghề trên địa bàn Hà Nội, Bắc Ninh, Vĩnh Phúc và một số địa phương khác.

 

6. Nội dung NCKH

  1. Khảo sát bổ sung thực trạng ô nhiễm môi trường của một số làng nghề ven sông Cà Lồ và chọn điểm nghiên cứu sâu;

-        Tiến hành khảo sát bổ sung thực trạng ô nhiễm của một số làng nghề ven sông Cà Lồ;

-         Xác định 3 làng nghề điển hình về ô nhiễm môi trường (nặng, trung bình và nhẹ) để tiến hành nghiên cứu điểm;

  1. Nghiên cứu, khảo sát các biện pháp quản lý và bảo vệ môi trường dựa trên văn hóa cộng đồng đã và đang được thực hiện ở 3 làng trên và trong tư liệu thành văn;

-         Tổ chức các nhóm nghiên cứu khảo sát tại thực địa: trao đổi, phỏng vấn chính quyền địa phương, các tổ chức xã hội, nghề nghiệp và người dân;

-         Khai thác nguồn tư liệu đã được in ấn, viết tổng thuật tài liệu và các chuyên đề về việc khai thác các yếu tố văn hóa cộng đồng vào việc quản lý và bảo vệ môi trường làng nghề;

  1. Xây dựng và triển khai mô hình quản lý và bảo vệ môi trường dựa trên văn hóa cộng đồng

-          Nghiên cứu xây dựng mô hình quản lý và bảo vệ môi trường

-          Đưa mô hình trở lại triển khai thí điểm tại 3 làng đã được lựa chọn;

  1. Xây dựng phương án nhân rộng mô hình quản lý và bảo vệ môi trường dựa trên văn hóa cộng đồng.

 

7. Sản phẩm dự kiến

-         01 bản báo cáo phân tích những yếu tố tích cực của văn hóa cộng đồng trong quản lý và bảo vệ môi trường ở một số làng nghề ven sông Cà Lồ;

-          01 mô hình quản lý và bảo vệ môi trường dựa trên văn hóa cộng đồng ở các làng nghề ven sông Cà Lồ (nguyên tắc, cấu trúc, quy ước ứng xử công đồng,…)

-         01 phương án triển khai nhân rộng mô hình quản lý và bảo vệ môi trường dựa trên văn hóa cộng đồng ở một số địa phương khác.

Gửi bình luận


Họ tên  
Email  
Tiêu đề  
 
Gởi
 
  Tiếng Việt cho người nước ngoài
 
  Tin hoạt động của Viện
 
  Tin Việt Nam học
 
  Hội thảo khoa học
 
  Chương trình hợp tác, nghiên cứu
 
  Đề tài, đề án
 
  Hoạt động đoàn thể
 
  Sách, giáo trình
 
  Trao đổi học thuật
 
  Tài liệu số
 
  Liên hệ
 
  Hỗ trợ trực tuyến  

- Phòng Hành chính Tổng hợp

024.355.89.073

- Phòng Khoa học công nghệ và Đào tạo

024.355.77.203

- Đăng ký học tiếng Việt

Phòng 102, tầng 1, nhà A, 336 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: 0243.5577203 (Ms: Ngọc Anh)

Email: daotao.ivides@vnu.edu.vn

  Văn bản