Ivides » Giới thiệu » Cơ cấu tổ chức » Phòng Khoa học công nghệ và đào tạo
 

Phòng Khoa học công nghệ và đào tạo

 

Phòng Khoa học công nghệ và Đào tạo, P.102 nhà A, 336 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội

Số điện thoại: 04.35577203

A. NHIỆM VỤ

Phòng Khoa học công nghệ và Đào tạo có nhiệm vụ tham mưu và giúp Viện trưởng trong việc quản lý, tổng hợp, đề xuất ý kiến, tổ chức thực hiện các công việc về khoa học công nghệ và đào tạo.

B. ĐỘI NGŨ CÁN BỘ CỦA PHÒNG KHOA HỌC CÔNG NGHỆ VÀ ĐÀO TẠO

STT

HỌ TÊN

CHUYÊN MÔN

VỊ TRÍ

1

  TS Lê Đình Tân

 Lịch sử kinh tế
và Quan hệ Quốc tế

 Trưởng phòng

2

  Phạm Thị Thương Thương

 Việt Nam học

 Phó Trưởng phòng

 
  Tiếng Việt cho người nước ngoài
 
  Tin hoạt động của Viện
 
  Tin Việt Nam học
 
  Hội thảo khoa học
 
  Chương trình hợp tác, nghiên cứu
 
  Đề tài, đề án
 
  Hoạt động đoàn thể
 
  Sách, giáo trình
 
  Trao đổi học thuật
 
  Tài liệu số
 
  Liên hệ
 
  Hỗ trợ trực tuyến  

- Phòng Hành chính Tổng hợp

024.355.89.073

- Phòng Khoa học công nghệ và Đào tạo

024.355.77.203

- Đăng ký học tiếng Việt

Phòng 102, tầng 1, nhà A, 336 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: 0243.5577203 (Ms: Ngọc Anh)

Email: daotao.ivides@vnu.edu.vn

  Văn bản