Ivides » Giới thiệu » Cơ cấu tổ chức » Phòng NC Khoa học phát triển
 

Phòng NC Khoa học phát triển

 

Phòng Nghiên cứu Khoa học phát triển - ĐT: (04) 35571338

 

A. CHỨC NĂNG

1.       Phòng Nghiên cứu Khoa học phát triển thuộc Viện Việt Nam học và Khoa học phát triển, ĐHQGHN có chức năng tham mưu cho Viện trưởng về việc xây dựng kế hoạch hàng năm, về chiến lược nghiên cứu, đào tạo lĩnh vực khoa học phát triển;

2.       Nghiên cứu hệ thống lý thuyết về khoa học phát triển và vận dụng nghiên cứu phát triển bền vững các không gian kinh tế-văn hóa-xã hội các vùng, lãnh thổ ở Việt Nam.

3.       Tổ chức thực hiện nghiên cứu cơ bản về Việt Nam học với tư cách là một khoa học liên ngành, nghiên cứu phát triển trong mối quan hệ với nghiên cứu khu vực.

4.       Tổ chức nghiên cứu nhằm cung cấp cơ sở dữ liệu và luận cứ khoa học phục vụ cho việc hoạch định chính sách, chiến lược phát triển và các chương trình quy hoạch, quản lý theo ngành và theo cấp lãnh thổ.

5.       Là đầu mối trong Viện tổ chức hội thảo khoa học; nghiên cứu và triển khai các đề tài, dự án khoa học công nghệ phục vụ chính sách phát triển.

6.       Gắn kết các hoạt động nghiên cứu của phòng với đào tạo tiến sỹ về Việt Nam học và Khoa học phát triển.


B. NHIỆM VỤ VÀ ĐỊNH HƯỚNG NGHIÊN CỨU

1. Nghiên cứu hệ thống lý thuyết về Khoa học phát triển và vận dụng xây dựng luận cứ khoa học cho các định hướng phát triển kinh tế - xã hội

2. Nghiên cứu tổng hợp, liên ngành phục vụ phát triển bền vững vùng và lãnh thổ

+ Đánh giá tổng hợp các nguồn lực phát triển kinh tế

+ Nghiên cứu đặc điểm và sự biến đổi kinh tế, xã hội các vùng và lãnh thổ trong quá trình phát triển

+ Sinh kế bền vững dân cư đô thị và nông thôn

+ Đô thị hóa trong bối cảnh biến đổi khí hậu

+ Nghiên cứu bảo tồn và phát huy các giá trị văn hoá

+ Địa lý lịch sử ứng phó với tai biến thiên nhiên và biến đổi môi trường

+ Du lịch bền vững

3. Ứng dụng công nghệ trong nghiên cứu phát triển

+ Bản đồ và hệ thông tin địa lý

+ Định lượng hóa, mô hình hóa mối tương tác giữa hệ thống tự nhiên và con người

 

C. ĐỘI NGŨ CÁN BỘ VÀ CHUYÊN MÔN NGHIÊN CỨU

TT

Họ và tên

Chuyên môn

Hướng nghiên cứu

Lý lịch Khoa học

1

GS.TS Trương Quang Hải

Địa lý học, Việt Nam học

- Địa lý tự nhiên và Địa lý kinh tế xã hội

- Lý thuyết và ứng dụng về khoa học phát triển

- Mô hình hệ kinh tế sinh thái

CV 2015

2

TS Vũ Kim Chi

Địa lý

- Nghiên cứu lý thuyết về Khoa học phát triển

- Đô thị hóa trong bối cảnh biến đổi khí hậu

- Định hướng phát triển xanh đối với khu vực nông thôn và thành thị

- Định hướng ứng dụng GIS trong khoa học xã hội và nhân văn.

CV 2015

3

TS Trần Thanh Hà

Địa lý, môi trường

- Quản lý tài nguyên thiên nhiên và môi trường VN

- Địa lý kinh tế xã hội Việt Nam

- Lý luận và thực tiễn phát triền bền vững ở Việt Nam

- Địa lý lịch sử

CV 2015

4

Ths Bùi Văn Tuấn

Xã Hội học, Việt Nam học

- Lý thuyết và ứng dụng về khoa học phát triển

- Nghiên cứu đặc điểm và sự biến đổi xã hội trong quá trình phát triển

- Nghiên cứu sự biến đổi nông thôn đô thị

- Nghiên cứu các mối liên hệ kinh tế và giao lưu văn hóa nội vùng và liên vùng

- Nghiên cứu phát triển nguồn nhân lực

CV 2015

5

Ths Nguyễn Đức Minh

Địa Lý

- Nghiên cứu các nguồn lực tự nhiên và nhân văn phát triển kinh tế;

- Nghiên cứu cơ cấu kinh tế theo lãnh thổ;

- Nghiên cứu địa lý học trong nghiên cứu khoa học phát triển

CV 2015

6

Ths Giang Văn Trọng

Địa lý

- Nghiên cứu cách tiếp cận liên ngành địa lý-lịch sử, lý thuyết khoa học phát triển

- Quản lý tổng hợp tài nguyên thiên nhiên và nhân văn trong bối cảnh biến đổi môi trường và xã hội

- Định lượng hóa, mô hình hóa mối tương tác giữa hệ thống tự nhiên và nhân văn

CV 2015

7

Ths Nguyễn Quang Anh

Địa Lý

- Địa lý lịch sử; ứng phó với tai biến thiên nhiên và biến đổi môi trường;

- Sinh kế nông thôn miền núi


CV 2015

8

Ths Vũ Thị Thanh Phương

Trung quốc học

-  Nghiên cứu văn hoá, gắn phát triển kinh tế với bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa.

-  Bảo tồn và phát huy các giá trị Hán Nôm trong nghiên cứu không gian văn hóa.

- Lịch sử quan hệ Việt Nam - Trung Quốc.

CV 2015

9

Ths Đỗ Văn Kiên

Việt Nam Học, Luật Kinh tế

- Hương ước trong bối cảnh xã hội hiện đại

- Nghiên cứu sinh kế của dân cư đô thị và nông thôn

- Nghiên cứu các mối liên hệ kinh tế và giao lưu văn hóa nội vùng và liên vùng

CV 2015

10

Ths Nguyễn Dương Liễu

Nghiên cứu và giảng dạy tiếng Việt cho người nước ngoài

- Ngôn ngữ và văn hóa Việt Nam cho người nước ngoài;

- Nghiên cứu cơ cấu kinh tế - xã hội.


CV 2015

11

Ths Phạm Thị Thương Thương

Nghiên cứu và giảng dạy tiếng Việt cho người nước ngoài

- Ngôn ngữ và văn hóa Việt Nam cho người nước ngoài;

- Nghiên cứu cơ cấu kinh tế - xã hội.

CV 2015

12

Ths Lê Hoài Dương

Nghiên cứu và giảng dạy tiếng Việt cho người nước ngoài

- Ngôn ngữ và văn hóa Việt Nam cho người nước ngoài;

- Nghiên cứu cơ cấu kinh tế - xã hội.


CV 2015

 


 

 
  Tiếng Việt cho người nước ngoài
 
  Tin hoạt động của Viện
 
  Tin Việt Nam học
 
  Hội thảo khoa học
 
  Chương trình hợp tác, nghiên cứu
 
  Đề tài, đề án
 
  Hoạt động đoàn thể
 
  Sách, giáo trình
 
  Trao đổi học thuật
 
  Tài liệu số
 
  Liên hệ
 
  Hỗ trợ trực tuyến  

- Phòng Hành chính Tổng hợp

024.355.89.073

- Phòng Khoa học công nghệ và Đào tạo

024.355.77.203

- Đăng ký học tiếng Việt

Phòng 102, tầng 1, nhà A, 336 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: 0243.5577203 (Ms: Ngọc Anh)

Email: daotao.ivides@vnu.edu.vn

  Văn bản