Ivides » Giới thiệu » Cơ cấu tổ chức » Phòng hành chính tổng hợp
 

Phòng hành chính tổng hợp

 

Phòng Hành chính - Tổng hợp - ĐT: (04) 35589073

Cán bộ:

 

TT

Họ và tên

Ngày sinh

C.môn/

Trình độ

Chức vụ/Nhiệm vụ/Công việc thường xuyên

1

Nguyễn Văn Phòng

01/07/1962

CN/Kinh tế học/chuyên viên

Trưởng phòng HCTH:

 Cơ sở VC; Tổ chức CB; Thông tin Web; Thi đua, khen thưởng...

2

Đỗ Kiên

03/09/1976

Ths/Luật học/chuyên viên

Phó trưởng phòng; Trợ lý VT; Phụ trách đối ngoại; Các việc đối nội; Các Báo cáo định kỳ, lịch CT, giao ban; Công việc HC thường nhật/ phát sinh...

3

 Nguyễn Thuý Hằng

16/09/1981

ThS/Kế toán/kế toán viên

Phụ trách Tài vụ;

Quản lý TC các đề tài; Kế hoạch nhân sách..

4

Phạm Hải Hà

05/06/1983

Ths/Thương mại/kế toán viên

Kế toán tổng hợp; công tác kho bạc; thuế thu nhập; thu học phí..

 5

Chu Văn Tính

               12/07/1984

Lái xe

Lái xe

 
  Tiếng Việt cho người nước ngoài
 
  Tin hoạt động của Viện
 
  Tin Việt Nam học
 
  Hội thảo khoa học
 
  Chương trình hợp tác, nghiên cứu
 
  Đề tài, đề án
 
  Hoạt động đoàn thể
 
  Sách, giáo trình
 
  Trao đổi học thuật
 
  Tài liệu số
 
  Liên hệ
 
  Hỗ trợ trực tuyến  

- Phòng Hành chính Tổng hợp

024.355.89.073

- Phòng Khoa học công nghệ và Đào tạo

024.355.77.203

- Đăng ký học tiếng Việt

Phòng 102, tầng 1, nhà A, 336 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: 0243.5577203 (Ms: Ngọc Anh)

Email: daotao.ivides@vnu.edu.vn

  Văn bản