Ivides » Đào tạo » Dữ liệu học viên
 

Dữ liệu học viên

 

 

DỮ LIỆU HỌC VIÊN CAO HỌC VÀ NGHIÊN CỨU SINH

STT


học
viên

Họ và tên

Ngày sinh

Nơi sinh

Quê quán

Giới
tính

Dân
tộc

Đoàn
viên

Đảng
viên

Đối tượng
chính sách,
ưu tiên

Đối tượng
tuyển sinh

Hình thức
đào tạo

Chương
trình
đào tạo

Học bổng,
giải
thưởng
đã nhận

Khóa 3 năm 2007 - QH. 2007

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

07125001

Nguyễn Thị Bắc

5/10/1982

Thái Nguyên

Bắc Ninh

Nữ

Kinh

 

 

Thi tuyển

Không tập trung

Chuẩn

 

2

07125002

Nguyễn Thị Hương Châu

6/6/1981

Hà Nội

Hà Nam

Nữ

Kinh

 

 

Thi tuyển

Không tập trung

Chuẩn

 

3

07125003

Cao Thị Nhật Diễm

8/6/1984

Phú Thọ

Phú Thọ

Nữ

Kinh

 

 

Thi tuyển

Không tập trung

Chuẩn

 

4

07125004

Đặng Ngọc Hà

9/12/1985

Ninh Bình

Ninh Bình

Nam

Kinh

 

 

Thi tuyển

Không tập trung

Chuẩn

 

5

07125005

Nguyễn Thị Thu Hằng

7/9/1985

Hà Nam

Hà Nam

Nữ

Kinh

 

 

Thi tuyển

Không tập trung

Chuẩn

 

6

07125006

Nguyễn Thị Hạnh

11/9/1985

Bắc Ninh

Bắc Ninh

Nữ

Kinh

 

 

Thi tuyển

Không tập trung

Chuẩn

 

7

07125007

Hà Thị Thu Hiền

28/05/1985

Nam Định

Nam Định

Nữ

Kinh

 

 

Thi tuyển

Không tập trung

Chuẩn

 

8

07125008

Bùi Thị Hương

2/7/1985

Hà Tây

Hà Tây

Nữ

Kinh

 

 

Thi tuyển

Không tập trung

Chuẩn

 

9

07125009

Vũ Thị Hoài

16/6/1984

Thái Bình

Thái Bình

Nữ

Kinh

 

 

Thi tuyển

Không tập trung

Chuẩn

 

10

07125010

Ngô Thanh Mai

20/8/1984

Nam Định

Nam Định

Nữ

Kinh

 

 

Thi tuyển

Không tập trung

Chuẩn

 

11

07125011

Nguyễn Thanh Mai

16/7/1984

Lạng Sơn

Bắc Ninh

Nữ

Kinh

 

 

Thi tuyển

Không tập trung

Chuẩn

 

12

07125012

Vũ Thị Nguyệt Nga

2/9/1985

Thái Bình

Thái Bình

Nữ

Kinh

 

 

Thi tuyển

Không tập trung

Chuẩn

 

13

07125013

Phạm Thị Bích Ngọc

17/7/1983

Ninh Bình

Ninh Bình

Nữ

Kinh

 

 

Thi tuyển

Không tập trung

Chuẩn

 

14

07125014

Nguyễn Thị Như Nguyệt

13/10/1980

Quảng Bình

Quảng Ninh

Nữ

Kinh

 

Thi tuyển

Không tập trung

Chuẩn

 

15

07125015

Cao Quỳnh Tâm

11/2/1986

Hòa Bình

Nam Định

Nữ

Kinh

 

 

Thi tuyển

Không tập trung

Chuẩn

 

16

07125016

Trần Thị Tuyết

8/5/1985

Thanh Hóa

Thanh Hóa

Nữ

Kinh

 

 

Thi tuyển

Không tập trung

Chuẩn

 

17

07125017

Bùi Văn Tuấn

10/5/1981

Thanh Hóa

Thanh Hóa

Nam

Kinh

 

Thi tuyển

Không tập trung

Chuẩn

 

18

07125018

Nguyễn Bích Trà

16/04/1985

Thái Nguyên

Thái Nguyên

Nữ

Kinh

 

 

Thi tuyển

Không tập trung

Chuẩn

 

19

07125019

Nguyễn Ngọc Thụy

18/8/1976

Hà Tây

Hà Tây

Nam

Kinh

 

Thi tuyển

Không tập trung

Chuẩn

 

20

07125020

Lee Goen

2/8/1969

Hàn Quốc

 

Nam

 

 

 

 

 Xét tuyển

Không tập trung

Chuẩn

 

Khóa 4 năm 2008 - QH. 2008

                       

1

08125021

Dương Thị Vân Anh

8/11/1985

Nghệ An

Nghệ An

Nữ

Kinh

 

 

Thi tuyển

Tập trung

Chuẩn quốc tế

Học bổng

 

08125022

Phí Thị Bình

22/04/1985

Hà Nội

Hà Nội

Nữ

Kinh

 

 

Thi tuyển

Tập trung

Chuẩn quốc tế

 

2

08125023

Bùi Lan Chi

25/6/1986

Hải Dương

Hải Dương

Nữ

Kinh

 

 

Thi tuyển

Tập trung

Chuẩn quốc tế

Học bổng

3

08125024

Bùi Lê Khánh Chi

10/9/1984

Hải Dương

Hải Dương

Nữ

Kinh

 

 

Thi tuyển

Tập trung

Chuẩn quốc tế

 

 

08125025

Đinh Thị Hà Giang

15/09/1986

Phú Thọ

Phú Thọ

Nữ

Kinh

 

 

Thi tuyển

Tập trung

Chuẩn quốc tế

 

4

08125026

Phan Thị Hương Giang

1/8/1986

Hà Nam

Hà Nam

Nữ

Kinh

 

 

Thi tuyển

Tập trung

Chuẩn quốc tế

Học bổng

5

08125027

Đặng Hoàng Giang

20/10/1986

Hòa Bình

Hòa Bình

Nữ

 

 

 

Thi tuyển

Tập trung

Chuẩn quốc tế

 

6

08125028

Nguyễn Thị Hạnh

27/1/1983

Sơn La

Hà Tây

Nữ

Kinh

 

Công tác tại miền núi

Thi tuyển

Tập trung

Chuẩn quốc tế

 

9

08125029

Lê Thị Thanh Khuê

14/9/1986

Hà Nam

Hà Nam

Nữ

Kinh

 

 

Thi tuyển

Tập trung

Chuẩn quốc tế

Học bổng

10

08125030

Ngô Thị Minh

28/9/1985

Bắc Ninh

Bắc Ninh

Nữ

Kinh

 

 

Thi tuyển

Tập trung

Chuẩn quốc tế

Học bổng

11

08125031

Nguyễn Thị Thanh Lan

30/04/1982

Hà Nội

Hà Nội

Nữ

Kinh

 

 

Thi tuyển

Tập trung

Chuẩn quốc tế

 

 

08125032

Bùi Thị Phương

7/10/1986

Nam Định

Nam Định

Nữ

Kinh

 

 

Thi tuyển

Tập trung

Chuẩn quốc tế

 

12

08125033

Lê Thị Phượng

8/1/1985

Hà Nội

Hà Nội

Nữ

Kinh

 

 

Thi tuyển

Tập trung

Chuẩn quốc tế

 

13

08125034

Nguyễn Thị Thảo

28/11/1986

Hải Dương

Hải Dương

Nữ

Kinh

 

 

Thi tuyển

Tập trung

Chuẩn quốc tế

Học bổng

14

08125035

Đỗ Thị Hồng Thu

9/3/1984

Ninh Bình

Ninh Bình

Nữ

Kinh

 

 

Thi tuyển

Tập trung

Chuẩn quốc tế

 

15

08125036

Nguyễn Thị Thu Trang

1/1/1983

Nam Định

Hà Nam

Nữ

Kinh

 

 

Thi tuyển

Tập trung

Chuẩn quốc tế

 

16

08125037

Nguyễn Thị Tú

21/2/1975

Hà Nội

Hải Phòng

Nữ

Kinh

 

 

Thi tuyển

Tập trung

Chuẩn quốc tế

 

17

08125038

Kim Min Jung

11/12/1977

Hàn Quốc

 

Nữ

 

 

 

 

Xét tuyển

Tập trung

Chuẩn quốc tế

 

18

08125039

Lee Mi Jung

3/12/1980

Hàn Quốc

 

Nữ

 

 

 

 

Xét tuyển

Tập trung

Chuẩn quốc tế

 

19

08125040

Cho Eun Young

19/8/1966

Hàn Quốc

 

Nữ

 

 

 

 

Xét tuyển

Tập trung

Chuẩn quốc tế

 

Khóa 5 năm 2009 - QH. 2009

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

09125041

Phạm Thị Bích Ngọc

30/10/1987

Hải Dương

Hải Dương

Nữ

Kinh

 

 

Thi tuyển

Tập trung

Chuẩn quốc tế

 

2

09125042

Nguyễn Danh Cường

18/4/1981

Hà Nội

Hà Nội

Nam

Kinh

 

 

Thi tuyển

Tập trung

Chuẩn quốc tế

 

3

09125043

Trần Kim Cúc

21/7/1986

Hà Nam

Hà Nam

Nữ

Kinh

 

 

Thi tuyển

Tập trung

Chuẩn quốc tế

 

4

09125044

Đỗ Xuân Đức

5/2/1984

Tuyên Quang

Tuyên Quang

Nam

Kinh

 

 

Thi tuyển

Tập trung

Chuẩn quốc tế

 

5

09125045

Đặng Hoài Giang

5/9/1986

Hà Tĩnh

Hà Tĩnh

Nam

Kinh

 

 

Thi tuyển

Tập trung

Chuẩn quốc tế

 

6

09125046

Phạm Thị Thu Hà

22/8/1986

Quảng Ninh

Quảng Ninh

Nữ

Kinh

 

 

Thi tuyển

Tập trung

Chuẩn quốc tế

 

7

09125047

Hoàng Thị Thu Hằng

7/4/1986

Quảng Ninh

Hải Dương

Nữ

Kinh

 

 

Thi tuyển

Tập trung

Chuẩn quốc tế

 

8

09125048

Nguyễn Thị Thúy Hằng

26/8/1984

Nam Định

Nam Định

Nữ

Kinh

 

 

Thi tuyển

Tập trung

Chuẩn quốc tế

Học bổng

9

09125049

Nguyễn Hải Hậu

20/7/1981

Hải Dương

Hải Dương

Nam

Kinh

 

 

Thi tuyển

Tập trung

Chuẩn quốc tế

 

10

09125050

Cao Thị Hiền

1/7/1981

Hải Dương

Hải Dương

Nữ

Kinh

 

 

Thi tuyển

Tập trung

Chuẩn quốc tế

 

11

09125051

Nguyễn Thị Thanh Hiền

16/2/1985

Hà Nội

Hà Nội

Nữ

Kinh

 

 

Thi tuyển

Tập trung

Chuẩn quốc tế

 

12

09125052

Nguyễn Thị Thanh Hòa

18/11/1983

Vĩnh Phúc

Vĩnh Phúc

Nữ

Kinh

 

 

Thi tuyển

Tập trung

Chuẩn quốc tế

 

13

09125053

Nguyễn Thị Hoài

20/10/1983

Nam Định

Nam Định

Nữ

Kinh

 

 

Thi tuyển

Tập trung

Chuẩn quốc tế

 

14

09125054

Nguyễn Thị Việt Hưng

22/4/1985

Thanh Hóa

Thanh Hóa

Nữ

Kinh

 

 

Thi tuyển

Tập trung

Chuẩn quốc tế

 

15

09125055

Nguyễn Thị Lê

28/9/1983

Bắc Ninh

Bắc Ninh

Nữ

Kinh

 

 

Thi tuyển

Tập trung

Chuẩn quốc tế

 

16

09125056

Dương Thùy Linh

3/9/1986

Thái Nguyên

Thái Nguyên

Nữ

Kinh

 

 

Thi tuyển

Tập trung

Chuẩn quốc tế

 

 

09125057

Nguyễn Thị Thùy Linh

7/9/1987

Thái Nguyên

Thái Nguyên

Nữ

Kinh

 

 

Thi tuyển

Tập trung

Chuẩn quốc tế

 

17

09125058

Nguyễn Thị Suối Linh

31/7/1986

Thái Nguyên

Hà Tây

Nữ

Kinh

 

 

Thi tuyển

Tập trung

Chuẩn quốc tế

Học bổng

18

09125059

Vũ Hữu Mạnh

6/10/1985

Vĩnh Phúc

Vĩnh Phúc

Nam

Kinh

 

 

Thi tuyển

Tập trung

Chuẩn quốc tế

 

19

09125060

Sái Thị Ngân

3/4/1984

Bắc Ninh

Bắc Ninh

Nữ

Kinh

 

 

Thi tuyển

Tập trung

Chuẩn quốc tế

 

20

09125061

Phạm Bích Ngọc

24/10/1983

Hà Nội

Nam Định

Nữ

Kinh

 

 

Thi tuyển

Tập trung

Chuẩn quốc tế

 

21

09125062

Ngô Hải Ninh

2/7/1984

Quảng Ninh

Quảng Ninh

Nữ

Kinh

 

 

Thi tuyển

Tập trung

Chuẩn quốc tế

 

22

09125063

Tạ Như Oanh

1/9/1985

Bắc Giang

Bắc Giang

Nữ

Kinh

 

 

Thi tuyển

Tập trung

Chuẩn quốc tế

 

23

09125064

Nguyễn Ngọc Phượng

7/2/1986

Quảng Ninh

Thái Bình

Nữ

Kinh

 

 

Thi tuyển

Tập trung

Chuẩn quốc tế

 

24

09125065

Cao Thị Sen

26/9/1984

Thanh Hóa

Thanh Hóa

Nữ

Kinh

 

 

Thi tuyển

Tập trung

Chuẩn quốc tế

 

25

09125066

Cao Thị Thanh Tâm

19/9/1986

Nghệ An

Nghệ An

Nữ

Kinh

 

 

Thi tuyển

Tập trung

Chuẩn quốc tế

 

26

09125067

Lê Đại Thắng

19/1/1985

Hà Nội

Hà Nội

Nam

Kinh

 

 

Thi tuyển

Tập trung

Chuẩn quốc tế

 

27

09125068

Bùi Huy Toàn

1/5/1985

Phú Thọ

Phú Thọ

Nam

Kinh

 

 

Thi tuyển

Tập trung

Chuẩn quốc tế

Học bổng

28

09125069

Trần Thị Tự

13/10/1983

Bắc Ninh

Bắc Ninh

Nữ

Kinh

 

 

Thi tuyển

Tập trung

Chuẩn quốc tế

Học bổng

29

09125070

Đào Thị Vân

16/10/1982

Hải Dương

Hải Dương

Nữ

Kinh

 

Công tác tại miền núi

Thi tuyển

Tập trung

Chuẩn quốc tế

 

30

09125071

Nguyễn Thị Huyền Vân

5/5/1986

Hà Nội

Hà Nội

Nữ

Kinh

 

 

Thi tuyển

Tập trung

Chuẩn quốc tế

 

32

09125072

Vũ Thị Như Quỳnh

7/7/1987

Nam Định

Nam Định

Nữ

Kinh

 

 

Chuyển tiếp từ cử nhân

Tập trung

Chuẩn quốc tế

Học bổng

33

09125073

Kim Hye Jin

27/4/1981

Hàn Quốc

 

Nữ

 

 

 

 

Xét tuyển

Tập trung

Chuẩn quốc tế

 

34

09125074

Ju Young Ah

3/3/1975

Hàn Quốc

 

Nữ

 

 

 

 

Xét tuyển

Tập trung

Chuẩn quốc tế

 

Khóa 6 năm 2010 - QH. 2010

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

10125075

Nguyễn Hà Anh

23/4/1987

Hà Nội

Hà Nội

Nữ

Kinh

 

 

Thi tuyển

Tập trung

Chuẩn quốc tế

 

2

10125076

Vũ Thị Thanh Chung

18/11/1980

Hà Nam

Hà Nam

Nữ

Kinh

 

 

Thi tuyển

Tập trung

Chuẩn quốc tế

 

3

10125077

Lê Thị Giang

28/11/1988

Hưng Yên

Hưng Yên

Nữ

Kinh

 

 

Thi tuyển

Tập trung

Chuẩn quốc tế

 

4

10125078

Vũ Thu Huyền

14/11/1988

Hà Nội

Hà Nội

Nữ

Kinh

 

 

Thi tuyển

Tập trung

Chuẩn quốc tế

 

5

10125079

Nguyễn Thị Liên

27/9/1984

Thanh Hóa

Thanh Hóa

Nữ

Kinh

 

 

Thi tuyển

Tập trung

Chuẩn quốc tế

 

6

10125080

Đặng Phương Linh

27/10/1988

Hà Nội

Hà Nội

Nữ

Kinh

 

 

Thi tuyển

Tập trung

Chuẩn quốc tế

 

7

10125081

Đỗ Thị Loan

29/8/1985

Vĩnh Phúc

Vĩnh Phúc

Nữ

Kinh

 

 

Thi tuyển

Tập trung

Chuẩn quốc tế

 

8

10125082

Nguyễn Thị Quỳnh Nga

24/6/1988

Phú Thọ

Phú Thọ

Nữ

Kinh

 

 

Thi tuyển

Tập trung

Chuẩn quốc tế

 

9

10125083

Nguyễn Trọng Nghĩa

31/3/1986

Nam Định

Nam Định

Nam

Kinh

 

Thi tuyển

Tập trung

Chuẩn quốc tế

Gương mặt trẻ tiêu biểu 2012

10

10125084

Mạc Thị Nhung

10/7/1987

Hải Dương

Hải Dương

Nữ

Kinh

 

 

Thi tuyển

Tập trung

Chuẩn quốc tế

 

11

10125085

Bùi Cẩm Phượng

2/9/1987

Tuyên Quang

Tuyên Quang

Nữ

Kinh

 

 

Thi tuyển

Tập trung

Chuẩn quốc tế

 

12

10125086

Trần Thị Phượng

28/1/1988

Nam Định

Hà Nam

Nữ

Kinh

 

 

Thi tuyển

Tập trung

Chuẩn quốc tế

 

13

10125087

Mai Thị Ngọc Quỳnh

10/12/1988

Hà Nội

Hà Nội

Nữ

Kinh

 

 

Thi tuyển

Tập trung

Chuẩn quốc tế

 

14

10125088

Đỗ Thị Thủy

5/5/1988

Hà Nội

Hà Nội

Nữ

Kinh

 

 

Thi tuyển

Tập trung

Chuẩn quốc tế

 

15

10125089

Đoàn Quang Tiến

24/6/1982

Nam Định

Nam Định

Nam

Kinh

 

 

Thi tuyển

Tập trung

Chuẩn quốc tế

 

16

10125090

Nguyễn Hoàng Thân

6/11/1980

Quảng Nam

Quảng Nam

Nam

Kinh

 

 

Thi tuyển

Tập trung

Chuẩn quốc tế

 

17

10125091

Tôn Nữ Thùy Trang

13/11/1986

Huế

Huế

Nữ

Kinh

 

 

Thi tuyển

Tập trung

Chuẩn quốc tế

 

18

10125092

Phạm Văn Trường

4/11/1983

Yên Bái

Nam Định

Nam

Kinh

 

Công tác tại miền núi

Thi tuyển

Tập trung

Chuẩn quốc tế

 

19

10125093

Pisit Amnuayngerntra

22/7/1987

Thái Lan

 

Nam

 

 

 

 

Xét tuyển

Tập trung

Chuẩn quốc tế

Gương mặt trẻ tiêu biểu 2011

20

10125094

Xu Wei (Từ Vĩ)

4/7/1987

Trung Quốc

 

Nam

 

 

 

 

Xét tuyển

Tập trung

Chuẩn quốc tế

 

Khóa 7 năm 2011 - QH. 2011

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

11125095

Đồng Thị Thu Huyền

9/12/1986

Hải Dương

Hải Dương

Nữ

Kinh

 

Công tác tại miền núi

Thi tuyển

Tập trung

Chuẩn quốc tế

 

2

11125096

Nguyễn Thị Hằng

28/4/1986

Ninh Bình

Ninh Bình

Nữ

Kinh

 

 

Thi tuyển

Tập trung

Chuẩn quốc tế

 

3

11125097

Ứng Thị Bình Loan

4/3/1988

Quảng Ninh

Hà Nam

Nữ

Kinh

 

 

Thi tuyển

Tập trung

Chuẩn quốc tế

 

4

11125098

Ngô Thị Thanh Huyền

22/8/1987

Hà Nội

Hà Nội

Nữ

Kinh

 

 

Thi tuyển

Tập trung

Chuẩn quốc tế

 

5

11125099

Trần Diệu Thúy

8/12/1989

Hà Tĩnh

Hà Tĩnh

Nữ

Kinh

 

 

Thi tuyển

Tập trung

Chuẩn quốc tế

 

6

11125100

Vũ Thị Út

14/5/1988

Nam Định

Nam Định

Nữ

Kinh

 

 

Thi tuyển

Tập trung

Chuẩn quốc tế

 

7

11125101

Kuo Yen Wei

15/1/1983

Đài Loan

 

Nam

 

 

 

 

Xét tuyển

Tập trung

Chuẩn quốc tế

 

8

11125102

Kurokawa Yuichiro

21/7/1981

Nhật Bản

 

Nam

 

 

 

 

Xét tuyển

Tập trung

Chuẩn quốc tế

 

9

11125103

Thẩm Đông Tuệ

07/11/88

Trung Quốc

 

Nữ

 

 

 

 

Xét tuyển

Tập trung

Chuẩn quốc tế

 

Khóa 8 năm 2012 - QH. 2012

1

12125104

Nguyễn Thị Vân Anh

28/06/1990

Phú Thọ

Phú Thọ

Nữ

Kinh

 

Thi tuyển

Tập trung

Chuẩn quốc tế

 

2

12125105

Hồ Thị Khánh Giang

26/08/1990

Phú Thọ

Phú Thọ

Nữ

Kinh

 

Thi tuyển

Tập trung

Chuẩn quốc tế

 

3

12125106

Lê Thúy Hằng

15/05/1990

Thanh Hóa

Thanh Hóa

Nữ

Kinh

 

 

Thi tuyển

Tập trung

Chuẩn quốc tế

 

4

12125107

Nguyễn Thị Thanh Hoa

26/05/1990

Bắc Ninh

Bắc Ninh

Nữ

Kinh

 

 

Thi tuyển

Tập trung

Chuẩn quốc tế

 

5

12125108

Lê Thị Mỹ Huyền

19/07/1990

Thái Bình

Thái Bình

Nữ

Kinh

 

 

Thi tuyển

Tập trung

Chuẩn quốc tế

 

6

12125109

Hoàng Thị Là

6/2/1989

Nam Định

Nam Định

Nữ

Kinh

 

 

Thi tuyển

Tập trung

Chuẩn quốc tế

 

7

12125110

Nguyễn Thị Thùy Linh

27/07/1990

Phú Thọ

Phú Thọ

Nữ

Kinh

 

 

Thi tuyển

Tập trung

Chuẩn quốc tế

 

8

12125111

Hà Thị Loan

25/07/1988

Bắc Ninh

Bắc Ninh

Nữ

Kinh

 

 

Thi tuyển

Tập trung

Chuẩn quốc tế

 

9

12125112

Nguyễn Quỳnh Ngân

17/04/1990

Hà Nam

Hà Nam

Nữ

Kinh

 

 

Thi tuyển

Tập trung

Chuẩn quốc tế

 

10

12125113

Nguyễn Thị Nhung

6/1/1989

Nam Định

Nam Định

Nữ

Kinh

 

 

Thi tuyển

Tập trung

Chuẩn quốc tế

 

11

12125114

Nguyễn Thị Thành

26/09/1989

Nghệ An

Nghệ An

Nữ

Kinh

 

 

Thi tuyển

Tập trung

Chuẩn quốc tế

 

12

12125115

Nông Thị Thu

1/4/1988

Cao Bằng

Cao Bằng

Nữ

Tày

 

 

Thi tuyển

Tập trung

Chuẩn quốc tế

 

13

12125116

Sarawut Panyasan

29/12/1986

Thailand

Thailand

Nam

 

 

 

 

Xét tuyển

Tập trung

Chuẩn quốc tế

 

13

12125117

Nguyễn Văn Thuân

28/12/1986

Bắc Giang

Bắc Giang

Nam

Kinh

 

 

 

Thi tuyển

Tập trung

Chuẩn quốc tế

 

Nghiên cứu sinh Khóa 1 - QH. 2012

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

12128001

Nguyễn Phượng Anh

12/7/1982

Hà Nội

Hà Nội

Nữ

Kinh

 

Thi tuyển

Tập trung

Chuẩn quốc tế

 

2

12128003

Trần Đăng Hiếu

22/8/1986

Thanh Hóa

Thanh Hóa

Nữ

Kinh

 

 

Thi tuyển

Tập trung

Chuẩn quốc tế

 

3

12128002

Phạm Thu Hà

20/10/1976

Quảng Ninh

Quảng Ninh

Nữ

Kinh

 

 

Thi tuyển

Tập trung

Chuẩn quốc tế

 

4

12128004

Nguyễn Thị Huệ

16/07/1984

Bắc Ninh

Bắc Ninh

Nữ

Kinh

 

 

Thi tuyển

Tập trung

Chuẩn quốc tế

 

5

12128005

Phùng Thị Thanh Lâm

16/10/1976

Hà Nội

Hà Nội

Nữ

Kinh

 

Thi tuyển

Tập trung

Chuẩn quốc tế

 

6

12128006

Nguyễn Như Quyền

16/11/1984

Việt Nam

Việt Nam

Nữ

Kinh

 

 

Thi tuyển

Tập trung

Chuẩn quốc tế

 

7

12128007

Bùi Huy Toàn

01/05/1985

Phú Thọ

Phú Thọ

Nữ

Kinh

 

 

Thi tuyển

Tập trung

Chuẩn quốc tế

 

8

12128008

Bùi Văn Tuấn

 

Thanh Hóa

Thanh Hóa

Nữ

Kinh

 

Thi tuyển

Tập trung

Chuẩn quốc tế

 

                                           

 

 

 

 

DỮ LIỆU HỌC VIÊN CAO HỌC VÀ NGHIÊN CỨU SINH

STT


học
viên

Họ và tên

Ngày sinh

Nơi sinh

Quê quán

Giới
tính

Dân
tộc

Đoàn
viên

Đảng
viên

Đối tượng
chính sách,
ưu tiên

Đối tượng
tuyển sinh

Hình thức
đào tạo

Chương
trình
đào tạo

Học bổng,
giải
thưởng
đã nhận

Khóa 3 năm 2007 - QH. 2007

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

07125001

Nguyễn Thị Bắc

5/10/1982

Thái Nguyên

Bắc Ninh

Nữ

Kinh

 

 

Thi tuyển

Không tập trung

Chuẩn

 

2

07125002

Nguyễn Thị Hương Châu

6/6/1981

Hà Nội

Hà Nam

Nữ

Kinh

 

 

Thi tuyển

Không tập trung

Chuẩn

 

3

07125003

Cao Thị Nhật Diễm

8/6/1984

Phú Thọ

Phú Thọ

Nữ

Kinh

 

 

Thi tuyển

Không tập trung

Chuẩn

 

4

07125004

Đặng Ngọc Hà

9/12/1985

Ninh Bình

Ninh Bình

Nam

Kinh

 

 

Thi tuyển

Không tập trung

Chuẩn

 

5

07125005

Nguyễn Thị Thu Hằng

7/9/1985

Hà Nam

Hà Nam

Nữ

Kinh

 

 

Thi tuyển

Không tập trung

Chuẩn

 

6

07125006

Nguyễn Thị Hạnh

11/9/1985

Bắc Ninh

Bắc Ninh

Nữ

Kinh

 

 

Thi tuyển

Không tập trung

Chuẩn

 

7

07125007

Hà Thị Thu Hiền

28/05/1985

Nam Định

Nam Định

Nữ

Kinh

 

 

Thi tuyển

Không tập trung

Chuẩn

 

8

07125008

Bùi Thị Hương

2/7/1985

Hà Tây

Hà Tây

Nữ

Kinh

 

 

Thi tuyển

Không tập trung

Chuẩn

 

9

07125009

Vũ Thị Hoài

16/6/1984

Thái Bình

Thái Bình

Nữ

Kinh

 

 

Thi tuyển

Không tập trung

Chuẩn

 

10

07125010

Ngô Thanh Mai

20/8/1984

Nam Định

Nam Định

Nữ

Kinh

 

 

Thi tuyển

Không tập trung

Chuẩn

 

11

07125011

Nguyễn Thanh Mai

16/7/1984

Lạng Sơn

Bắc Ninh

Nữ

Kinh

 

 

Thi tuyển

Không tập trung

Chuẩn

 

12

07125012

Vũ Thị Nguyệt Nga

2/9/1985

Thái Bình

Thái Bình

Nữ

Kinh

 

 

Thi tuyển

Không tập trung

Chuẩn

 

13

07125013

Phạm Thị Bích Ngọc

17/7/1983

Ninh Bình

Ninh Bình

Nữ

Kinh

 

 

Thi tuyển

Không tập trung

Chuẩn

 

14

07125014

Nguyễn Thị Như Nguyệt

13/10/1980

Quảng Bình

Quảng Ninh

Nữ

Kinh

 

Thi tuyển

Không tập trung

Chuẩn

 

15

07125015

Cao Quỳnh Tâm

11/2/1986

Hòa Bình

Nam Định

Nữ

Kinh

 

 

Thi tuyển

Không tập trung

Chuẩn

 

16

07125016

Trần Thị Tuyết

8/5/1985

Thanh Hóa

Thanh Hóa

Nữ

Kinh

 

 

Thi tuyển

Không tập trung

Chuẩn

 

17

07125017

Bùi Văn Tuấn

10/5/1981

Thanh Hóa

Thanh Hóa

Nam

Kinh

 

Thi tuyển

Không tập trung

Chuẩn

 

18

07125018

Nguyễn Bích Trà

16/04/1985

Thái Nguyên

Thái Nguyên

Nữ

Kinh

 

 

Thi tuyển

Không tập trung

Chuẩn

 

19

07125019

Nguyễn Ngọc Thụy

18/8/1976

Hà Tây

Hà Tây

Nam

Kinh

 

Thi tuyển

Không tập trung

Chuẩn

 

20

07125020

Lee Goen

2/8/1969

Hàn Quốc

 

Nam

 

 

 

 

 Xét tuyển

Không tập trung

Chuẩn

 

Khóa 4 năm 2008 - QH. 2008

                       

1

08125021

Dương Thị Vân Anh

8/11/1985

Nghệ An

Nghệ An

Nữ

Kinh

 

 

Thi tuyển

Tập trung

Chuẩn quốc tế

Học bổng

 

08125022

Phí Thị Bình

22/04/1985

Hà Nội

Hà Nội

Nữ

Kinh

 

 

Thi tuyển

Tập trung

Chuẩn quốc tế

 

2

08125023

Bùi Lan Chi

25/6/1986

Hải Dương

Hải Dương

Nữ

Kinh

 

 

Thi tuyển

Tập trung

Chuẩn quốc tế

Học bổng

3

08125024

Bùi Lê Khánh Chi

10/9/1984

Hải Dương

Hải Dương

Nữ

Kinh

 

 

Thi tuyển

Tập trung

Chuẩn quốc tế

 

 

08125025

Đinh Thị Hà Giang

15/09/1986

Phú Thọ

Phú Thọ

Nữ

Kinh

 

 

Thi tuyển

Tập trung

Chuẩn quốc tế

 

4

08125026

Phan Thị Hương Giang

1/8/1986

Hà Nam

Hà Nam

Nữ

Kinh

 

 

Thi tuyển

Tập trung

Chuẩn quốc tế

Học bổng

5

08125027

Đặng Hoàng Giang

20/10/1986

Hòa Bình

Hòa Bình

Nữ

 

 

 

Thi tuyển

Tập trung

Chuẩn quốc tế

 

6

08125028

Nguyễn Thị Hạnh

27/1/1983

Sơn La

Hà Tây

Nữ

Kinh

 

Công tác tại miền núi

Thi tuyển

Tập trung

Chuẩn quốc tế

 

9

08125029

Lê Thị Thanh Khuê

14/9/1986

Hà Nam

Hà Nam

Nữ

Kinh

 

 

Thi tuyển

Tập trung

Chuẩn quốc tế

Học bổng

10

08125030

Ngô Thị Minh

28/9/1985

Bắc Ninh

Bắc Ninh

Nữ

Kinh

 

 

Thi tuyển

Tập trung

Chuẩn quốc tế

Học bổng

11

08125031

Nguyễn Thị Thanh Lan

30/04/1982

Hà Nội

Hà Nội

Nữ

Kinh

 

 

Thi tuyển

Tập trung

Chuẩn quốc tế

 

 

08125032

Bùi Thị Phương

7/10/1986

Nam Định

Nam Định

Nữ

Kinh

 

 

Thi tuyển

Tập trung

Chuẩn quốc tế

 

12

08125033

Lê Thị Phượng

8/1/1985

Hà Nội

Hà Nội

Nữ

Kinh

 

 

Thi tuyển

Tập trung

Chuẩn quốc tế

 

13

08125034

Nguyễn Thị Thảo

28/11/1986

Hải Dương

Hải Dương

Nữ

Kinh

 

 

Thi tuyển

Tập trung

Chuẩn quốc tế

Học bổng

14

08125035

Đỗ Thị Hồng Thu

9/3/1984

Ninh Bình

Ninh Bình

Nữ

Kinh

 

 

Thi tuyển

Tập trung

Chuẩn quốc tế

 

15

08125036

Nguyễn Thị Thu Trang

1/1/1983

Nam Định

Hà Nam

Nữ

Kinh

 

 

Thi tuyển

Tập trung

Chuẩn quốc tế

 

16

08125037

Nguyễn Thị Tú

21/2/1975

Hà Nội

Hải Phòng

Nữ

Kinh

 

 

Thi tuyển

Tập trung

Chuẩn quốc tế

 

17

08125038

Kim Min Jung

11/12/1977

Hàn Quốc

 

Nữ

 

 

 

 

Xét tuyển

Tập trung

Chuẩn quốc tế

 

18

08125039

Lee Mi Jung

3/12/1980

Hàn Quốc

 

Nữ

 

 

 

 

Xét tuyển

Tập trung

Chuẩn quốc tế

 

19

08125040

Cho Eun Young

19/8/1966

Hàn Quốc

 

Nữ

 

 

 

 

Xét tuyển

Tập trung

Chuẩn quốc tế

 

Khóa 5 năm 2009 - QH. 2009

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

09125041

Phạm Thị Bích Ngọc

30/10/1987

Hải Dương

Hải Dương

Nữ

Kinh

 

 

Thi tuyển

Tập trung

Chuẩn quốc tế

 

2

09125042

Nguyễn Danh Cường

18/4/1981

Hà Nội

Hà Nội

Nam

Kinh

 

 

Thi tuyển

Tập trung

Chuẩn quốc tế

 

3

09125043

Trần Kim Cúc

21/7/1986

Hà Nam

Hà Nam

Nữ

Kinh

 

 

Thi tuyển

Tập trung

Chuẩn quốc tế

 

4

09125044

Đỗ Xuân Đức

5/2/1984

Tuyên Quang

Tuyên Quang

Nam

Kinh

 

 

Thi tuyển

Tập trung

Chuẩn quốc tế

 

5

09125045

Đặng Hoài Giang

5/9/1986

Hà Tĩnh

Hà Tĩnh

Nam

Kinh

 

 

Thi tuyển

Tập trung

Chuẩn quốc tế

 

6

09125046

Phạm Thị Thu Hà

22/8/1986

Quảng Ninh

Quảng Ninh

Nữ

Kinh

 

 

Thi tuyển

Tập trung

Chuẩn quốc tế

 

7

09125047

Hoàng Thị Thu Hằng

7/4/1986

Quảng Ninh

Hải Dương

Nữ

Kinh

 

 

Thi tuyển

Tập trung

Chuẩn quốc tế

 

8

09125048

Nguyễn Thị Thúy Hằng

26/8/1984

Nam Định

Nam Định

Nữ

Kinh

 

 

Thi tuyển

Tập trung

Chuẩn quốc tế

Học bổng

9

09125049

Nguyễn Hải Hậu

20/7/1981

Hải Dương

Hải Dương

Nam

Kinh

 

 

Thi tuyển

Tập trung

Chuẩn quốc tế

 

10

09125050

Cao Thị Hiền

1/7/1981

Hải Dương

Hải Dương

Nữ

Kinh

 

 

Thi tuyển

Tập trung

Chuẩn quốc tế

 

11

09125051

Nguyễn Thị Thanh Hiền

16/2/1985

Hà Nội

Hà Nội

Nữ

Kinh

 

 

Thi tuyển

Tập trung

Chuẩn quốc tế

 

12

09125052

Nguyễn Thị Thanh Hòa

18/11/1983

Vĩnh Phúc

Vĩnh Phúc

Nữ

Kinh

 

 

Thi tuyển

Tập trung

Chuẩn quốc tế

 

13

09125053

Nguyễn Thị Hoài

20/10/1983

Nam Định

Nam Định

Nữ

Kinh

 

 

Thi tuyển

Tập trung

Chuẩn quốc tế

 

14

09125054

Nguyễn Thị Việt Hưng

22/4/1985

Thanh Hóa

Thanh Hóa

Nữ

Kinh

 

 

Thi tuyển

Tập trung

Chuẩn quốc tế

 

15

09125055

Nguyễn Thị Lê

28/9/1983

Bắc Ninh

Bắc Ninh

Nữ

Kinh

 

 

Thi tuyển

Tập trung

Chuẩn quốc tế

 

16

09125056

Dương Thùy Linh

3/9/1986

Thái Nguyên

Thái Nguyên

Nữ

Kinh

 

 

Thi tuyển

Tập trung

Chuẩn quốc tế

 

 

09125057

Nguyễn Thị Thùy Linh

7/9/1987

Thái Nguyên

Thái Nguyên

Nữ

Kinh

 

 

Thi tuyển

Tập trung

Chuẩn quốc tế

 

17

09125058

Nguyễn Thị Suối Linh

31/7/1986

Thái Nguyên

Hà Tây

Nữ

Kinh

 

 

Thi tuyển

Tập trung

Chuẩn quốc tế

Học bổng

18

09125059

Vũ Hữu Mạnh

6/10/1985

Vĩnh Phúc

Vĩnh Phúc

Nam

Kinh

 

 

Thi tuyển

Tập trung

Chuẩn quốc tế

 

19

09125060

Sái Thị Ngân

3/4/1984

Bắc Ninh

Bắc Ninh

Nữ

Kinh

 

 

Thi tuyển

Tập trung

Chuẩn quốc tế

 

20

09125061

Phạm Bích Ngọc

24/10/1983

Hà Nội

Nam Định

Nữ

Kinh

 

 

Thi tuyển

Tập trung

Chuẩn quốc tế

 

21

09125062

Ngô Hải Ninh

2/7/1984

Quảng Ninh

Quảng Ninh

Nữ

Kinh

 

 

Thi tuyển

Tập trung

Chuẩn quốc tế

 

22

09125063

Tạ Như Oanh

1/9/1985

Bắc Giang

Bắc Giang

Nữ

Kinh

 

 

Thi tuyển

Tập trung

Chuẩn quốc tế

 

23

09125064

Nguyễn Ngọc Phượng

7/2/1986

Quảng Ninh

Thái Bình

Nữ

Kinh

 

 

Thi tuyển

Tập trung

Chuẩn quốc tế

 

24

09125065

Cao Thị Sen

26/9/1984

Thanh Hóa

Thanh Hóa

Nữ

Kinh

 

 

Thi tuyển

Tập trung

Chuẩn quốc tế

 

25

09125066

Cao Thị Thanh Tâm

19/9/1986

Nghệ An

Nghệ An

Nữ

Kinh

 

 

Thi tuyển

Tập trung

Chuẩn quốc tế

 

26

09125067

Lê Đại Thắng

19/1/1985

Hà Nội

Hà Nội

Nam

Kinh

 

 

Thi tuyển

Tập trung

Chuẩn quốc tế

 

27

09125068

Bùi Huy Toàn

1/5/1985

Phú Thọ

Phú Thọ

Nam

Kinh

 

 

Thi tuyển

Tập trung

Chuẩn quốc tế

Học bổng

28

09125069

Trần Thị Tự

13/10/1983

Bắc Ninh

Bắc Ninh

Nữ

Kinh

 

 

Thi tuyển

Tập trung

Chuẩn quốc tế

Học bổng

29

09125070

Đào Thị Vân

16/10/1982

Hải Dương

Hải Dương

Nữ

Kinh

 

Công tác tại miền núi

Thi tuyển

Tập trung

Chuẩn quốc tế

 

30

09125071

Nguyễn Thị Huyền Vân

5/5/1986

Hà Nội

Hà Nội

Nữ

Kinh

 

 

Thi tuyển

Tập trung

Chuẩn quốc tế

 

32

09125072

Vũ Thị Như Quỳnh

7/7/1987

Nam Định

Nam Định

Nữ

Kinh

 

 

Chuyển tiếp từ cử nhân

Tập trung

Chuẩn quốc tế

Học bổng

33

09125073

Kim Hye Jin

27/4/1981

Hàn Quốc

 

Nữ

 

 

 

 

Xét tuyển

Tập trung

Chuẩn quốc tế

 

34

09125074

Ju Young Ah

3/3/1975

Hàn Quốc

 

Nữ

 

 

 

 

Xét tuyển

Tập trung

Chuẩn quốc tế

 

Khóa 6 năm 2010 - QH. 2010

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

10125075

Nguyễn Hà Anh

23/4/1987

Hà Nội

Hà Nội

Nữ

Kinh

 

 

Thi tuyển

Tập trung

Chuẩn quốc tế

 

2

10125076

Vũ Thị Thanh Chung

18/11/1980

Hà Nam

Hà Nam

Nữ

Kinh

 

 

Thi tuyển

Tập trung

Chuẩn quốc tế

 

3

10125077

Lê Thị Giang

28/11/1988

Hưng Yên

Hưng Yên

Nữ

Kinh

 

 

Thi tuyển

Tập trung

Chuẩn quốc tế

 

4

10125078

Vũ Thu Huyền

14/11/1988

Hà Nội

Hà Nội

Nữ

Kinh

 

 

Thi tuyển

Tập trung

Chuẩn quốc tế

 

5

10125079

Nguyễn Thị Liên

27/9/1984

Thanh Hóa

Thanh Hóa

Nữ

Kinh

 

 

Thi tuyển

Tập trung

Chuẩn quốc tế

 

6

10125080

Đặng Phương Linh

27/10/1988

Hà Nội

Hà Nội

Nữ

Kinh

 

 

Thi tuyển

Tập trung

Chuẩn quốc tế

 

7

10125081

Đỗ Thị Loan

29/8/1985

Vĩnh Phúc

Vĩnh Phúc

Nữ

Kinh

 

 

Thi tuyển

Tập trung

Chuẩn quốc tế

 

8

10125082

Nguyễn Thị Quỳnh Nga

24/6/1988

Phú Thọ

Phú Thọ

Nữ

Kinh

 

 

Thi tuyển

Tập trung

Chuẩn quốc tế

 

9

10125083

Nguyễn Trọng Nghĩa

31/3/1986

Nam Định

Nam Định

Nam

Kinh

 

Thi tuyển

Tập trung

Chuẩn quốc tế

Gương mặt trẻ tiêu biểu 2012

10

10125084

Mạc Thị Nhung

10/7/1987

Hải Dương

Hải Dương

Nữ

Kinh

 

 

Thi tuyển

Tập trung

Chuẩn quốc tế

 

11

10125085

Bùi Cẩm Phượng

2/9/1987

Tuyên Quang

Tuyên Quang

Nữ

Kinh

 

 

Thi tuyển

Tập trung

Chuẩn quốc tế

 

12

10125086

Trần Thị Phượng

28/1/1988

Nam Định

Hà Nam

Nữ

Kinh

 

 

Thi tuyển

Tập trung

Chuẩn quốc tế

 

13

10125087

Mai Thị Ngọc Quỳnh

10/12/1988

Hà Nội

Hà Nội

Nữ

Kinh

 

 

Thi tuyển

Tập trung

Chuẩn quốc tế

 

14

10125088

Đỗ Thị Thủy

5/5/1988

Hà Nội

Hà Nội

Nữ

Kinh

 

 

Thi tuyển

Tập trung

Chuẩn quốc tế

 

15

10125089

Đoàn Quang Tiến

24/6/1982

Nam Định

Nam Định

Nam

Kinh

 

 

Thi tuyển

Tập trung

Chuẩn quốc tế

 

16

10125090

Nguyễn Hoàng Thân

6/11/1980

Quảng Nam

Quảng Nam

Nam

Kinh

 

 

Thi tuyển

Tập trung

Chuẩn quốc tế

 

17

10125091

Tôn Nữ Thùy Trang

13/11/1986

Huế

Huế

Nữ

Kinh

 

 

Thi tuyển

Tập trung

Chuẩn quốc tế

 

18

10125092

Phạm Văn Trường

4/11/1983

Yên Bái

Nam Định

Nam

Kinh

 

Công tác tại miền núi

Thi tuyển

Tập trung

Chuẩn quốc tế

 

19

10125093

Pisit Amnuayngerntra

22/7/1987

Thái Lan

 

Nam

 

 

 

 

Xét tuyển

Tập trung

Chuẩn quốc tế

Gương mặt trẻ tiêu biểu 2011

20

10125094

Xu Wei (Từ Vĩ)

4/7/1987

Trung Quốc

 

Nam

 

 

 

 

Xét tuyển

Tập trung

Chuẩn quốc tế

 

Khóa 7 năm 2011 - QH. 2011

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

11125095

Đồng Thị Thu Huyền

9/12/1986

Hải Dương

Hải Dương

Nữ

Kinh

 

Công tác tại miền núi

Thi tuyển

Tập trung

Chuẩn quốc tế

 

2

11125096

Nguyễn Thị Hằng

28/4/1986

Ninh Bình

Ninh Bình

Nữ

Kinh

 

 

Thi tuyển

Tập trung

Chuẩn quốc tế

 

3

11125097

Ứng Thị Bình Loan

4/3/1988

Quảng Ninh

Hà Nam

Nữ

Kinh

 

 

Thi tuyển

Tập trung

Chuẩn quốc tế

 

4

11125098

Ngô Thị Thanh Huyền

22/8/1987

Hà Nội

Hà Nội

Nữ

Kinh

 

 

Thi tuyển

Tập trung

Chuẩn quốc tế

 

5

11125099

Trần Diệu Thúy

8/12/1989

Hà Tĩnh

Hà Tĩnh

Nữ

Kinh

 

 

Thi tuyển

Tập trung

Chuẩn quốc tế

 

6

11125100

Vũ Thị Út

14/5/1988

Nam Định

Nam Định

Nữ

Kinh

 

 

Thi tuyển

Tập trung

Chuẩn quốc tế

 

7

11125101

Kuo Yen Wei

15/1/1983

Đài Loan

 

Nam

 

 

 

 

Xét tuyển

Tập trung

Chuẩn quốc tế

 

8

11125102

Kurokawa Yuichiro

21/7/1981

Nhật Bản

 

Nam

 

 

 

 

Xét tuyển

Tập trung

Chuẩn quốc tế

 

9

11125103

Thẩm Đông Tuệ

07/11/88

Trung Quốc

 

Nữ

 

 

 

 

Xét tuyển

Tập trung

Chuẩn quốc tế

 

Khóa 8 năm 2012 - QH. 2012

1

12125104

Nguyễn Thị Vân Anh

28/06/1990

Phú Thọ

Phú Thọ

Nữ

Kinh

 

Thi tuyển

Tập trung

Chuẩn quốc tế

 

2

12125105

Hồ Thị Khánh Giang

26/08/1990

Phú Thọ

Phú Thọ

Nữ

Kinh

 

Thi tuyển

Tập trung

Chuẩn quốc tế

 

3

12125106

Lê Thúy Hằng

15/05/1990

Thanh Hóa

Thanh Hóa

Nữ

Kinh

 

 

Thi tuyển

Tập trung

Chuẩn quốc tế

 

4

12125107

Nguyễn Thị Thanh Hoa

26/05/1990

Bắc Ninh

Bắc Ninh

Nữ

Kinh

 

 

Thi tuyển

Tập trung

Chuẩn quốc tế

 

5

12125108

Lê Thị Mỹ Huyền

19/07/1990

Thái Bình

Thái Bình

Nữ

Kinh

 

 

Thi tuyển

Tập trung

Chuẩn quốc tế

 

6

12125109

Hoàng Thị Là

6/2/1989

Nam Định

Nam Định

Nữ

Kinh

 

 

Thi tuyển

Tập trung

Chuẩn quốc tế

 

7

12125110

Nguyễn Thị Thùy Linh

27/07/1990

Phú Thọ

Phú Thọ

Nữ

Kinh

 

 

Thi tuyển

Tập trung

Chuẩn quốc tế

 

8

12125111

Hà Thị Loan

25/07/1988

Bắc Ninh

Bắc Ninh

Nữ

Kinh

 

 

Thi tuyển

Tập trung

Chuẩn quốc tế

 

9

12125112

Nguyễn Quỳnh Ngân

17/04/1990

Hà Nam

Hà Nam

Nữ

Kinh

 

 

Thi tuyển

Tập trung

Chuẩn quốc tế

 

10

12125113

Nguyễn Thị Nhung

6/1/1989

Nam Định

Nam Định

Nữ

Kinh

 

 

Thi tuyển

Tập trung

Chuẩn quốc tế

 

11

12125114

Nguyễn Thị Thành

26/09/1989

Nghệ An

Nghệ An

Nữ

Kinh

 

 

Thi tuyển

Tập trung

Chuẩn quốc tế

 

12

12125115

Nông Thị Thu

1/4/1988

Cao Bằng

Cao Bằng

Nữ

Tày

 

 

Thi tuyển

Tập trung

Chuẩn quốc tế

 

13

12125116

Sarawut Panyasan

29/12/1986

Thailand

Thailand

Nam

 

 

 

 

Xét tuyển

Tập trung

Chuẩn quốc tế

 

13

12125117

Nguyễn Văn Thuân

28/12/1986

Bắc Giang

Bắc Giang

Nam

Kinh

 

 

 

Thi tuyển

Tập trung

Chuẩn quốc tế

 

Nghiên cứu sinh Khóa 1 - QH. 2012

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

12128001

Nguyễn Phượng Anh

12/7/1982

Hà Nội

Hà Nội

Nữ

Kinh

 

Thi tuyển

Tập trung

Chuẩn quốc tế

 

2

12128003

Trần Đăng Hiếu

22/8/1986

Thanh Hóa

Thanh Hóa

Nam

Kinh

 

 

Thi tuyển

Tập trung

Chuẩn quốc tế

 

3

12128002

Phạm Thu Hà

20/10/1976

Quảng Ninh

Quảng Ninh

Nữ

Kinh

 

 

Thi tuyển

Tập trung

Chuẩn quốc tế

 

4

12128004

Nguyễn Thị Huệ

16/07/1984

Bắc Ninh

Bắc Ninh

Nữ

Kinh

 

 

Thi tuyển

Tập trung

Chuẩn quốc tế

 

5

12128005

Phùng Thị Thanh Lâm

16/10/1976

Hà Nội

Hà Nội

Nữ

Kinh

 

Thi tuyển

Tập trung

Chuẩn quốc tế

 

6

12128006

Nguyễn Như Quyền

16/11/1984

Việt Nam

Việt Nam

Nam

Kinh

 

 

Thi tuyển

Tập trung

Chuẩn quốc tế

 

7

12128007

Bùi Huy Toàn

01/05/1985

Phú Thọ

Phú Thọ

Nam

Kinh

 

 

Thi tuyển

Tập trung

Chuẩn quốc tế

 

8

12128008

Bùi Văn Tuấn

 

Thanh Hóa

Thanh Hóa

Nam

Kinh

 

Thi tuyển

Tập trung

Chuẩn quốc tế

 

                                           

 

 

 

 
  Tiếng Việt cho người nước ngoài
 
  Tin Đại học Quốc gia Hà Nội
 
  Tin hoạt động của Viện
 
  Tin Việt Nam học
 
  Hội thảo khoa học
 
  Chương trình hợp tác, nghiên cứu
 
  Đề tài, đề án
 
  Hoạt động đoàn thể
 
  Sách, giáo trình
 
  Tài liệu download
 
  Tài nguyên số
 
  Liên hệ
 
  Hỗ trợ trực tuyến  

Phòng Hành chính Tổng hợp

024.355.89.073

Phòng Khoa học công nghệ và Đào tạo

024.355.77.203

  Văn bản