Ivides » Ba công khai » Chuyên đề 2
 

Chuyên đề 2

 

 

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

VIỆN VIỆT NAM HỌC VÀ KHPT

 

 

Biểu mẫu 22

 

THÔNG BÁO

Công khai cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng

năm học 2013-2014

 

STT

Nội dung

 

Đơn vị

tính

Số lượng

I

Diện tích đất đai

ha

 

II

Diện tích sàn xây dựng

 

 

1

Giảng đ­ường

 

 

 

Số phòng

phòng

03

 

Tổng diện tích

m2

50

2

Phòng học máy tính

 

 

 

Số phòng

phòng

 

 

Tổng diện tích

m2

 

3

Phòng học ngoại ngữ

 

 

 

Số phòng

phòng

 

 

Tổng diện tích

m2

 

4

Thư­ viện

m2

25

5

Phòng thí nghiệm

 

 

 

Số phòng  

phòng

 

 

Tổng diện tích

m2

 

6

Xư­ởng thực tập, thực hành

 

 

 

Số phòng  

phòng

 

 

Tổng diện tích

m2

 

7

Ký túc xá thuộc cơ sở đào tạo quản lý

 

 

 

Số phòng

phòng

 

 

Tổng diện tích

m2

 

8

Diện tích nhà ăn của cơ sở đào tạo

m2

 

9

Diện tích khác:

m2

400

 

Diện tích hội trường

m2

        52

 

Diện tích nhà văn hóa      

m2

 

 

Diện tích nhà thi đấu đa năng 

m2

 

 

Diện tích bể bơi

m2

 

 

Diện tích sân vận động

m2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

VIỆN VIỆT NAM HỌC VÀ KHPT

 

Biểu mẫu 23

 

 

THÔNG BÁO

Công khai thông tin về đội ngũ giảng viên cơ hữu

của cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng năm học 2013-2014

 

                                                                         Đơn vị tính: Người

STT

Nội dung

Tổng số

Nội dung

 

Giáo sư

Phó Giáo sư

TSKH, tiến sỹ

Thạc sĩ

Cử nhân

Khác

 

1

2

(3+4+5+6+7+8)

3

4

5

6

7

8

 

Tổng số

 

 

 

 

 

 

 

1

Khoa…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Bộ môn

 

 

 

 

 

 

 

 

….

 

 

 

 

 

 

 

3

Viện, trung tâm...

31

3

2

3

19

3

1

 

 

 

 

 

 

 

 

Ghi chú: Các TSKH và tiến sỹ nếu đã tính trong số giáo sư và phó giáo sư thì không tính trùng trong cột 5 nữa.                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 
  Tiếng Việt cho người nước ngoài
 
  Tin hoạt động của Viện
 
  Tin Việt Nam học
 
  Hội thảo khoa học
 
  Chương trình hợp tác, nghiên cứu
 
  Đề tài, đề án
 
  Hoạt động đoàn thể
 
  Sách, giáo trình
 
  Trao đổi học thuật
 
  Tài liệu số
 
  Liên hệ
 
  Hỗ trợ trực tuyến  

- Phòng Hành chính Tổng hợp

024.355.89.073

- Phòng Khoa học công nghệ và Đào tạo

024.355.77.203

- Đăng ký học tiếng Việt

Phòng 102, tầng 1, nhà A, 336 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: 0243.5577203 (Ms: Ngọc Anh)

Email: daotao.ivides@vnu.edu.vn

  Văn bản