Ivides » Giới thiệu » Thành tích - Giải thưởng
 

Thành tích - Giải thưởng

 

 

Tập thể Ban Lãnh đạo và cán bộ viên chức Viện Việt Nam học và Khoa học phát triển đã nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao. Với những thành tích đó, Viện Việt Nam học và Khoa học phát triển đã được Đảng, Nhà nước và Đại học Quốc gia Hà Nội ghi nhận.

STT

Hình thức khen thưởng

Năm

Thành tích

1

Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ

2008

Đã có nhiều thành tích trong công tác từ năm học 2005 - 2006 đến năm học 2007 – 2008, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc

2

Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ

2011

Đã có nhiều thành tích trong các hoạt động kỷ niệm 1000 năm Thăng Long – Hà Nội, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc

3

Cờ thi đua của Đại học Quốc gia Hà Nội

2007

Đơn vị dẫn đầu thi đua năm học 2006 - 2007

4

Cờ thi đua của Đại học Quốc gia Hà Nội

2011

Đơn vị dẫn đầu thi đua năm học 2010 – 2011

5

Bằng khen của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội

2007

Đã có thành tích xuất sắc năm học 2006 – 2007

6

Bằng khen của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội

2009

Đã có nhiều đóng góp xuất sắc trong công tác tổ chức Hội thảo Quốc tế Việt Nam học lần thứ III

7

Bằng khen của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội

2010

Đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước

8

Bằng khen của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội

2011

Đã có thành tích xuất sắc năm học 2010 - 2011

9

Quyết định khen thưởng của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội

2005 -2012

Tập thể lao động tiên tiến xuất sắc

 

 

 
  Tiếng Việt cho người nước ngoài
 
  Tin hoạt động của Viện
 
  Tin Việt Nam học
 
  Hội thảo khoa học
 
  Chương trình hợp tác, nghiên cứu
 
  Đề tài, đề án
 
  Hoạt động đoàn thể
 
  Sách, giáo trình
 
  Trao đổi học thuật
 
  Tài liệu số
 
  Liên hệ
 
  Hỗ trợ trực tuyến  

- Phòng Hành chính Tổng hợp

024.355.89.073

- Phòng Khoa học công nghệ và Đào tạo

024.355.77.203

- Đăng ký học tiếng Việt

Phòng 102, tầng 1, nhà A, 336 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: 0243.5577203 (Ms: Ngọc Anh)

Email: daotao.ivides@vnu.edu.vn

  Văn bản