Ivides » Giới thiệu » Chức năng, nhiệm vụ
 

Chức năng, nhiệm vụ

 

 

CHỨC NĂNG VÀ NHIỆM VỤ
Viện Việt Nam học và Khoa học phát triển có sứ mệnh phấn đấu trở thành một đơn vị nghiên cứu khoa học liên ngành, triển khai ứng dụng khoa học và đào tạo sau đại học về Việt Nam học theo hướng khu vực học và khoa học phát triển chất lượng cao trong nước và từng bước khẳng định vị trí của mình trên thế giới.
- Nghiên cứu khoa học và đào tạo sau đại học về Việt Nam học và Khoa học phát triển.
- Làm đầu mối tập hợp và khai thác sức mạnh tổng hợp của đội ngũ cán bộ khoa học trong và ngoài Đại học Quốc gia Hà Nội, xây dựng và thực hiện các đề tài nghiên cứu liên ngành về Việt Nam, triển khai ứng dụng khoa học trong việc xây dựng các chương trình, dự án phát triển phục vụ sự nghiệp xây dựng, phát triển đất nước và bảo vệ tổ quốc.
- Đào tạo các chuyên gia có trình độ sau đại học về Khu vực học và tham gia đào tạo đại học với  các trường đại học, các khoa trực thuộc trong hệ thống chung của Đại học Quốc gia Hà Nội.
- Thực hiện các chương trình ngắn hạn bồi dưỡng, nâng cao trình độ và cấp chứng chỉ cho học viên tốt nghiệp các chưng trình đào tạo về Khu vực học và Khoa học phát triển.
- Làm đầu mối xây dựng các chương trình hợp tác quốc tế về Việt Nam học và Khoa học phát triển.
 
  Tiếng Việt cho người nước ngoài
 
  Tin hoạt động của Viện
 
  Tin Việt Nam học
 
  Hội thảo khoa học
 
  Chương trình hợp tác, nghiên cứu
 
  Đề tài, đề án
 
  Hoạt động đoàn thể
 
  Sách, giáo trình
 
  Trao đổi học thuật
 
  Tài liệu số
 
  Liên hệ
 
  Hỗ trợ trực tuyến  

- Phòng Hành chính Tổng hợp

024.355.89.073

- Phòng Khoa học công nghệ và Đào tạo

024.355.77.203

- Đăng ký học tiếng Việt

Phòng 102, tầng 1, nhà A, 336 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: 0243.5577203 (Ms: Ngọc Anh)

Email: daotao.ivides@vnu.edu.vn

  Văn bản